תנאי השימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר רשומות, המכיל פרסומי הרשומות וילקוט הפרסומים (להלן: "האתר"), בבעלות ובהנהלת חברת טריפלט בע"מ.

אתר זה מספק לציבור גישה חופשית אל רשומות וילקוט הפרסומים של מדינת ישראל. במידע המפורסם באתר יתכנו שגיאות ו/או אי דיוקים, ולכל עניין ודבר מומלץ לוודא דיוק הנתונים באמצעות מדינת ישראל.

איננו פועלים מטעם מדינת ישראל, והמידע המופיע באתר מסופק אוטומטית ממקורות אחרים שאינם בשליטתנו, ואין אנו אחראים למהימנותו או אמינותו. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו.

העתקת תוכן מהאתר מותרת בכפוף לביצוע הפניה לאתר (link) מהאתר המעתיק או מהמדיה בה אוזכר המידע המועתק.