גיליון 5431 עמוד 1 מתאריך 31/08/2005רשומות

ילקוט

כ״ו באב התשס״ה


הפרסומים

5431    31 באוגוסט 2005

עמוד

הודעות מאת מפעל הפיס -

תכנית ”ההגרלה הגדולה” 2005.........

3956..


תכנית הגרלה ל׳׳תכנית המנויים” 2005