גיליון 5458 עמוד 27 מתאריך 17/11/2005נחמה כלב בע׳׳מ

(ח״פ 51-184841-8)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 29.12.2005, בשעה 10.00, אצל המפרק יצחק כלב, רח' ישראל גלילי 12, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יצחק כלב, מפרק

סופר אקשן בע״מ

(ח״פ 51-270598-8)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 29.12.2005, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' קרליבך 10, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד גילת, עו״ד, מפרק

יעקב אשכנזי בע׳׳מ

(ח״פ 51-090615-9)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 30.12.2005, או 30 יום לאחר פרסום הודעה זו, לפי המאוחר מביניהם, בשעה 10.00, במשרדי החברה, רח' העליה השניה 43, אזור, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דברת דגן, רו״ח, מפרקת

המרכז לתראפיה רילקסולוגית

(ח״פ 51-155488-3)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 1.1.2006, בשעה 10.00, במשרדה הרשום של החברה, רח' עין גדי 25, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יהונתן צבי, מפרק

נכסי מירומאר בע׳׳מ

(ח״פ 0- 51-200449)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 9.12.2005, או 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, לפי המאוחר מביניהם, במשרדי המפרקת, רח' סוקולוב 37, רמת השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מרים קריצמן, עו״ד, מפרקת

שמעון ואחי אלפנדרי בע׳׳מ

(ח״פ 51-255514-5)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 9.1.2006, בשעה 9.00, במשרדה הרשום של החברה, רח' בני בנימין 39, אבן יהודה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שמעון אלפנדרי, מפרק

תפזול שרותים וטרינריים בע׳׳מ

(ח״פ 51-367850-8)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 9.1.2006, בשעה 9.00, במשרדה הרשום של החברה, רח' התדהר 16, רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יניב הררי, מפרק

להק התקנות חיווט בע׳׳מ

(ח״פ 51-237167-5)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 9.1.2006, בשעה 9.00, במשרדה הרשום של החברה, רח' כרכום 1, אורנית, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אייזיק זקס, מפרק 517

ילקוט הפרסומים 5458, ט״ו בחשון התשס״ו, 17.11.2005