גיליון 5458 עמוד 28 מתאריך 17/11/2005א. הסעות הסינרמה בע״מ

(ח״פ 51-224137-3)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 9.1.2006, בשעה 9.00, במשרדה הרשום של החברה, רח' אלוף 16, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ניר בן-שמאי, מפרק

אירה טופ תעשיות בע״מ

(ח״פ 51-105771-3)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 12.1.2006, בשעה 10.00, אצל רו׳׳ח יוסף שמעוני, רח' בדנר 5, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אילן אהרונוב, מפרק

ש.י.ק אפקט בע״מ

(ח״פ 51-331658-8)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 12.1.2006, בשעה 9.00, במשרד עו׳׳ד י' זלצמן, רח' החילזון 6, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עמי ורוד, מפרק

גול-דן(ב.ג.) בע״מ

(ח״פ 51-142941-7)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 15.1.2006, במשרד עו׳׳ד אפשטיין, חומסקי, אסנת ושות', רח' לינקולן 20, בית רובינשטיין, תל אביב, טל' -03 5614777, פקס' 03-5614776, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יפעת ניר, עו״ד, מפרקת

פ. יניב עורכי דין

(ח״פ 51-328811-8)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 15.1.2006, בשעה 12.00, במשרדי קנטור, אלחנני, טל ושות', שד' רוטשילד 76-74, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חיים הייזלר, רו״ח, מפרק

בראנץ תעשיות שיש וריצוף(997ו) בע״מ

(ח״פ 51-247311-7)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 15.1.2006, בשעה 17.00, במשרדו של המפרק, רח' המייסדים 11, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גד וייל, רו״ח, מפרק

גדים בע״מ

(ח״פ 51-290962-3)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 15.1.2006, בשעה 16.00, במשרדי החברה, רח' גאולי תימן 5, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלקנה גץ, מפרק

י.ע.ד. חי חברה קבלנית לבנין והשקעות בע״מ

(ח״פ 51-172935-2)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 15.1.2006, בשעה 11.00, במשרדי החברה, רח' סלע יעקב 11, תל אביב 67537, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עודד דוד-חי, מפרק

ילקוט הפרסומים 5458, ט״ו בחשון התשס״ו, 2005.וו.7ו 518