גיליון 5504 עמוד 1 מתאריך 12/03/2006רשומות

ילקוט

י״ב באדר התשס״ו


הפרסומים

5504    12 במרס 2006

עמוד

רשימת המועמדים לכנסת השבע עשרה לפי חוק הבחירות לכנסת...............................2184

הודעות על בחינות לפי תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (בקשה לרישיון, בחינות, התמחות ואגרות)................................................ 2202