גיליון 5507 עמוד 1 מתאריך 19/03/2006ילקוט הפרסומים

י״ט באדר התשס״ו


5507


1 במרס 2006


עמוד . . 2280 . . 2288 . . 2294 . . 2296 . . 2315


מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החינוך התרבות והספורט למוסדות ציבור (פעולות ספורט) . מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החינוך התרבות והספורט למוסדות ציבור(להקות מחול) .. .

תיקון מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה במוסדות ציבור...............................

הודעות לפי חוק התכנון והבניה.......................................................

הודעות מאת הציבור.................................................................

תיקון טעות דפוס