גיליון 5514 עמוד 1 מתאריך 05/04/2006רשומות

ילקוט

ז' בניסן התשס״ו


הפרסומים

5514    5 באפריל 2006

עמוד

הודעה על תוצאות הבחירות לכנסת השבע עשרה ................................................2464