גיליון 5521 עמוד 18 מתאריך 26/04/2006תאריך הצטרפות

כתובת שותף

פרטי שותף

שם שותפות

מספר שותפות

26/06/2002

פאת השולחן 8 תל אביב

עדה רונן ADA RONEN מ.תאגיד : 513254219

סומך חייקין

54-000238-3

26/06/2002

הדקל 15 רעננה

ORNI אורני אלעד רו"ח-חברה ELAD CPA-COMPANY

מ.תאגיד : 513254276

סומך חייקין

54-000238-3

26/06/2002

עקתלון 16 הוד השרון

ערן שחם-רואה חשבון ERAN SHAHAM - C.P.A. מ.תאגיד : 513254284

סומך חייקין

54-000238-3

27/06/2002

חוחית 28 הוד השרון

משה כץ - רואה חשבון MOSHE KATZ - CPA מ.תאגיד : 513255620

סומך חייקין

54-000238-3

01/05/2000

קלונימוס 16 תל אביב

קמיל אילן ת.ז : XXXXXX868

גרינבאום , בנטל הטיס ושות'

54-002419-7

01/09/2002

רמב"ן 23 ירושלים

יעקב אבימור-עורכי דין מ.תאגיד : 513286096

בועזסון - ארגוב -אבימור

54-002730-7

01/06/2004

זאב וילנאי 9 חיפה

צבי מלמד ת.ז : XXXXXX656

הטיס גרינבאום ושות

54-003800-7

01/06/2004

התמר 40 חיפה

חיים מנדלמן ת.ז : XXXXXX389

הטיס גרינבאום ושות

54-003800-7

01/01/2001

מצפה ים 3 הרצליה

פירון-סמורוד תמר ת.ז : XXXXXX822

מ. פירון ושות' , עורכי דין

54-003812-2

01/01/2001

ברקת 10 שוהם

רנד אפרת ת.ז: XXXXXX688

מ. פירון ושות' , עורכי דין

54-003812-2

01/01/2002

שבט מנשה 56 הרצליה

גיל ריזל

מ. פירון ושות' , עורכי דין

54-003812-2

01/01/2002

רוזנבלום 4 תל אביב

סרוב יעקב ת.ז : XXXXX248

מ. פירון ושות' , עורכי דין

54-003812-2

01/01/2004

הזית 11 בני עטרות

שי הוברמן

מ. פירון ושות' , עורכי דין

54-003812-2

01/01/2004

שארית הפליטה 10 הרצליה

ערן רוזנברג ת.ז : XXXXX321

מ. פירון ושות' , עורכי דין

54-003812-2

01/01/2004

חרות 7 רמת גן

אלון אלפרט ת.ז: XXXXX020

מ. פירון ושות' , עורכי דין

54-003812-2

01/08/2002

ארלוזורוב 111 תל אביב

רפאל מלמן, חברת עורכי דין

RAPHAEL MELMAN, LAWYERS COMPANY

מ.תאגיד : 513273458

מ. פירון ושות' , עורכי דין

54-003812-2

01/08/2002

ארלוזורוב 111 תל אביב

צבי פירון, חברת עורכי דין

ZVI FIRON, LAWYERS : מ.תאגיד COMPANY 513273441

מ. פירון ושות' , עורכי דין

54-003812-2

01/08/2002

ארלוזורוב 111 תל אביב

יצחק נרקיס, חברת עורכי ITZHAK NARKISS, דין מ.תאגיד LAWYERS COMPAY 513273433 :

מ. פירון ושות' , עורכי דין

54-003812-2

01/08/2002

ארלוזורוב 111 תל אביב

רנאטו יאראק, חברת עורכי RENATO JARACH, דין LAWYERS COMPANY

מ.תאגיד : 513273425

מ. פירון ושות' , עורכי דין

54-003812-2

ילקוט הפרסומים 5521, כ׳׳ח בניסן התשס׳׳ו, 26.4.2006 2628