גיליון 5521 עמוד 211 מתאריך 26/04/2006תאריך הצטרפות

כתובת שותף

פרטי שותף

שם שותפות

מספר שותפות

01/05/2001

קבוץ בית קשת

חברת הניהול לפתוח THE ביתקשתבע“מ MANAGEMENT COMPANY FOR THE DEVELOPMENT OF BEIT : מ.תאגיד KESHET LTD 513105239

השותפות לפיתוח בית קשת

55-020790-6

30/04/2001

הגליל 17 ראשון לציון

ביטרמן-כהן פנינה ת.ז : XXXXXX701

מסע אביב טכנולוגיות (2001) - שותפות מוגבלת

55-020793-0

30/04/2001

בוסתן 24 מכבים-רעות

אפלויג יצחק ת.ז : XXXXXX081

מסע אביב טכנולוגיות (2001) - שותפות מוגבלת

55-020793-0

30/04/2001

הארבעה 21 תל אביב

מסע אביב טכנולוגיות MASA AVIV בע“מ TECHNOLOGIES LTD

מ.תאגיד : 513104398

מסע אביב טכנולוגיות (2001) - שותפות מוגבלת

55-020793-0

30/04/2001

קהילת פדובה 17א תל אביב

עזר עוזי ת.ז : XXXXXX677

מסע אביב טכנולוגיות (2001) - שותפות מוגבלת

55-020793-0

30/04/2001

צאלון 1 אור יהודה

בן משה אלדד ת.ז : XXXXXX290

מסע אביב טכנולוגיות (2001) - שותפות מוגבלת

55-020793-0

30/04/2001

אלמליח 22 ירושלים

ספרן אמנון ת.ז : XXXXXX611

מסע אביב טכנולוגיות (2001) - שותפות מוגבלת

55-020793-0

06/05/2001

יצחק שדה 17 תל אביב

עמית פולק מטלון נאמנות בע“מ

AMIT POLLAK MATALON : מ.תאגיד TRUST LTD 512434952

סטייג' וואן קפיטל אינווסטמנטס ש.מ. STAGE ONE CAPITAL INVESTMENTS L.P

55-020795-5

06/05/2001

הנחושת 6 תל אביב

סטייג וואן גינרל מנגימנט בע“מ

STAGE ONE GENERAL MANAGEMENT LTD

מ.תאגיד : 513019596

סטייג' וואן קפיטל אינווסטמנטס ש.מ. STAGE ONE CAPITAL INVESTMENTS L.P

55-020795-5

06/05/2001

הנחושת 6 תל אביב

סטייג' וואן קפיטל אינווסטמנטס ש.מ. STAGE ONE CAPITAL INVESTMENTS L.P מ.תאגיד : 550207955

סטייג' וואן קרן הון סיכון (ישראל) ש.מ. STAGE ONE VENTURE CAPITAL FUND (ISRAEL L.P

55-020796-3

10/05/2001

הצבי 15 ירושלים

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע“מ מ.תאגיד : 520031931

סטייג' וואן קרן הון סיכון (ישראל) ש.מ. STAGE ONE VENTURE CAPITAL FUND (ISRAEL L.P

55-020796-3

2821 ילקוט הפרסומים 5521, כ׳׳ח בניסן התשס׳׳ו, 26.4.2006