גיליון 5522 עמוד 1 מתאריך 26/04/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ח בניסן התשס״ו    5522    26 באפריל 2006

עמוד


עמוד

הודעה על מינוי למועצה למוצרי פרי הדר..................... 2992

מינוי מועצת הפסיכולוגים..................................................... 2992

מינוי ועדה מייעצת לפי חוק השימוש בהיפנוזה.......... 2992

הודעה על ביטול מינוי סגן פסיכיאטר מחוזי.................. 2992

מינוי שופט נוער.......................................................................... 2993

מינוי מנהל בחירות בראמה................................................... 2993

הודעה בדבר קביעת תקנים................................................... 2993

הודעה בדבר שינויים בתקנים.............................................. 2993

הודעה בדבר ביטול תקנים..................................................... 2993

ביטול הכרזות על אזורים נגועים במחלת הניוקסל...... 2994

הודעה על מינוי מנהל ארנונה (בקעת בית שאן).......... 2994

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 2994

הודעות בתי הדין הרבניים.................................................... 3005

הודעות מאת הציבור............................................................... 3011

תיקון טעות דפוס