גיליון 5533 עמוד 1 מתאריך 28/05/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

א' בסיון התשס״ו    5533    28 במאי 2006

עמוד

הודעות לפי פקודת השותפויות בדבר -

רישום שותפויות(מ-29.5.2005 עד 1.11.2005)............................................ 3376

הצטרפות שותף (מ-29.5.2005 עד 1.11.2005)............................................. 3379

פרישת שותף (מ-29.5.2005 עד 1.11.2005)............................................... 3401