גיליון 5541 עמוד 1 מתאריך 15/06/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ט בסיון התשס״ו    5541    15 ביוני 2006

עמוד

הודעות לפי פקודת השותפויות בדבר -

רישום שותפויות(מ-1.11.2005 עד 2.5.2006)............................................. 3728

הצטרפות שותף (מ-1.11.2005 עד 2.5.2006).............................................. 3733

פרישת שותף (מ-1.11.2005 עד 2.5.2006)................................................ 3792