גיליון 5542 עמוד 39 מתאריך 19/06/2006הודעות לפי חוק הצהרות מוות

בבית המשפט לעניני משפחה בירושלים

תיק 40960/06

בענין: חוק הצהרות מוות, התשל׳׳ח-1978, ובענין: הצהרת מותם של הנספים המפורטים בהודעה, והמבקשת: מיכל צוקרמן, ע׳׳י ב׳׳כ עו׳׳ד טובי יעקבי ו/או קרן כהן, מרח' טשרניחובסקי 24, כפר סבא 44271.

הודעה

להווי ידוע כי המבקשת הנ׳׳ל פנתה אל בית המשפט לעניני משפחה בירושלים בבקשה להצהיר על מותם של הנספים המפורטים להלן, שנעלמו ומשערים שהם מתו וכי בית המשפט ידון בבקשה הנ׳׳ל ביום 9.7.2006, בשעה 8.30. וזה תיאורם של הנספים לפי הצהרת המבקשת: חנה גוטסמן(גוטמן).

תאריך לידתה ומקום לידתה: 5.8.1888, וולוף, הונגריה. התעסקותה: אם בית.

אסתר(ליסה) גוטסמן.

תאריך לידתה ומקום לידתה: 4.3.1920, טרנסלבניה, רומניה. משה (מישי) גוטסמן.

תאריך לידתו ומקום לידתו: 24.10.1924, טרנסלבניה, רומניה. התעסקותו: תלמיד.

מקום מגוריהם הרגיל והידוע האחרון: אודוורהלי, טרנסלבניה, רומניה.

אזרחותם: הונגרית, רומנית.

התאריך הידוע האחרון שבו נראה היה שהנספים עדיין בחיים והמקום שבו נמצאו אז: בשנת 1944, אושוויץ. השמות והכתובות של בני המשפחה הקרובים ביותר: 1. המנוח זאב גוטסמן, מחוז אודוורהלי, טרנסלבניה, רומניה; 2. המנוח אלכסנדר גוטסמן, מחוז אודוורהלי, טרנסלבניה, רומניה; 3. המנוח לסלו גוטסמן, נפטר בשיבה טובה ברומניה; 4. המנוח מאיר גוטסמן, נפטר בשיבה טובה בישראל, רח' סוטין 14, תל אביב.

כל מי שיש לו ידיעות על הנספים הנ׳׳ל, מתבקש בזה להמציאן לבית המשפט או לכל נציגות דיפלומטית או קונסולרית של מדינת ישראל, בין בכתב ובין בעל פה, וכל אדם מעוניין, הרוצה להתנגד להצהרת המוות יתייצב לפני בית המשפט, אם בעצמו ואם על ידי בא כוחו, וינמק את התנגדותו, או ימסור הצהרה בשבועה שבה יפורטו טעמי ההתנגדות, או ימסור הודעה לפני נציג דיפלומטי או קונסולרי של מדינת ישראל, שבה יפרט את טעמי ההתנגדות, שאם לא כן ייתן בית המשפט החלטה כטוב בעיניו.

מנחם הכהן, שופט

בבית המשפט לעניני משפחה בירושלים

תיק 40960/06

בענין: חוק הצהרות מוות, התשל׳׳ח-1978,

ובענין: הצהרת מותם של הנספים המפורטים בהודעה,

והמבקשת: מיכל צוקרמן, ע׳׳י ב׳׳כ עו׳׳ד טובי יעקבי ו/או קרן כהן, מרח' טשרניחובסקי 24, כפר סבא 44271.

הודעה

להווי ידוע כי המבקשת הנ׳׳ל פנתה אל בית המשפט לעניני משפחה בירושלים בבקשה להצהיר על מותם של הנספים המפורטים להלן שנעלמו ומשערים שהם מתו וכי בית המשפט ידון בבקשה הנ׳׳ל ביום 9.7.2006, בשעה 8.30. וזה תיאורם של הנספים לפי הצהרת המבקשת:

1.    מינה פוירשטין(גוטמן).

תאריך לידתה ומקום לידתה: בשנת 1880, וולוף, הונגריה. מקום מגוריה הרגיל והידוע האחרון:    אודוורהלי,

טרנסלבניה, רומניה.

התאריך הידוע האחרון שבו נראה היה שהנספית עדיין בחיים והמקום שבו נמצאה אז: בשנת 1944, אושוויץ.

2.    משה (מקס') פוירשטין.

תאריך לידתו    ומקום    לידתו:    23.2.1906,    טרנסלבניה,

רומניה.

התעסקותו: פקיד.

מקום מגוריו    הרגיל    והידוע    האחרון:    אודוורהלי,

טרנסלבניה, רומניה.

המקום הידוע האחרון שבו נראה היה שהנספה עדיין בחיים: מחנה עבודה, אוקראינה.

3.    ליוש פוירשטין.

תאריך לידתו ומקום לידתו: 8.3.1913, טרנסלבניה, רומניה. התעסקותו: פועל-נגר.

מקום מגוריו    הרגיל    והידוע    האחרון:    אודוורהלי,

טרנסלבניה, רומניה.

התאריך הידוע האחרון שבו נראה היה שהנספה עדיין בחיים והמקום שבו נמצא אז: 27.11.1942, מחנה עבודה, אוקראינה.

4.    פני פוירשטין.

מקום לידתה: טרנסלבניה, רומניה. מקום מגוריה הרגיל והידוע האחרון: טרנסלבניה, רומניה. המקום הידוע האחרון שבו נראה היה שהנספית עדיין בחיים: אושוויץ.

5.    בנדי פוירשטין.

מקום לידתו: טרנסלבניה, רומניה.

מקום מגוריו הרגיל והידוע האחרון: טרנסלבניה, רומניה.

המקום הידוע האחרון שבו נראה היה שהנספה עדיין בחיים: מחנה עבודה, אוקראינה.

6.    בנדי פוירשטין (ילד).

מקום לידתו: טרנסלבניה, רומניה. מקום מגוריו הרגיל והידוע האחרון: טרנסלבניה, רומניה. התאריך הידוע האחרון שבו נראה היה שהנספה עדיין בחיים והמקום שבו נמצא אז: בשנת 1944, אושוויץ. אזרחותם: הונגרית, רומנית.

השמות והכתובות של בני המשפחה הקרובים ביותר: המנוח שמואל פוירשטיין, מחוז אודוורהלי, טרנסלבניה, רומניה.

3837 ילקוט הפרסומים 5542, כ״ג בסיון התשס״ו, 19.6.2006