גיליון 5581 עמוד 12 מתאריך 25/09/2006.7

נאמנות התיאטרון הלאומי הבימה,

.3

.8

הסתדרות החדשה / אג״מ / איגוד האמנים.

כיבוד ופנאי.

.4

כלל העובדים.

.5

.1

שעות המתנה.

.6

.2

9.8.2006

.7

.3

1.7.2006 לתקופה בלתי מסוימת.

.8

.4

.5

233/2006

.1

.6

1.7.2006

.2

.7

הסתדרות העובדים הכללית החדשה הסתדרות

.3

.8

במרחב כנרת,

צמח שירותים וניהול אגו״ש בע״מ שמספרה

.1

579946839

.2

כלל ענפי

.4

.3

כלל העובדים.

.5

תנאי עבודה.

.6

10.8.2006

.7

.4

1.7.2006 לתקופה בלתי מסוימת.

.8

.5

.6

234/2006

.1

.7

1.8.2006

.2

.8

תכנון המים לישראל בע״מ +תהל מהנדסים

.3

יועצים בע״מ,

.1

הסתדרות העובדים הלאומית והאגף לאיגוד

.2

מקצועי

.3

הפקת מים.

.4

150 עובדים קבועים(דור א').

.5

תנאי עבודה.

.6

.4

21.8.2006

.7

.5

.1.8.2009 - 1.8.2006

.8

.6

235/2006

.1

.7

1.8.2006

.2

.8

תכנון המים לישראל בע״מ +תהל מהנדסים

.3

יועצים בע״מ,

.1

הסתדרות העובדים הלאומית והאגף לאיגוד

.2

מקצועי של הסתדרות העובדים הלאומית

.3

הפקת מים.

.4

עובדים קבועים לאחר יום חתימת ההסכם (דור

.5

ב').

.4

תנאי עבודה.

.6

.5

21.8.2006

.7

.6

.1.8.2009 - 1.8.2006

.8

.7

.8

236/2006

.1

7.8.2006

.2

התנועה מ. תובלה שותפות כללית,

.3

.1

התנועה עמק חפר אגש״ח לתובלה בע״מ - ח.פ

.2

,570047142

.3

הסתדרות העובדים הכללית החדשה - מרחב

אשדוד

הובלה יבשתית.

.4

.4

(נהגים בלבד).

.5

.5

תנאי עבודה.

.6

12


24.8.2006

1.9.2006    לתקופה בלתי מסוימת.

237/2006

23.7.2006

בנק לאומי לישראל בע״מ, הסתדרות הפקידים. בנקאות.

עובדים זמניים 40+83 תנאי העסקה במעמד זמני.

16.8.2006

23.7.2006    לתקופה בלתי מסוימת.

238/2006

30.7.2006

קופת חולים לאומית,

הסתדרות העובדים הלאומית - האגף לאיגוד מקצועי. שירותי בריאות. 25 עובדים קבועים. הפשרת 25 דרגות לעובדים קבועים.

16.8.2006

30.7.2006    לתקופה בלתי מסוימת.

239/2006

3.7.2006

עיריית נתניה + העמותה לחינוך בלתי פורמלי, הסתדרות העובדים הכללית החדשה / הסתדרות המעו״ף.

רשויות מקומיות.

כל העובדים הממלאים תפקיד המופיע כנספח א' להסכם. תנאי עבודה.

14.8.2006

3.7.2006    לתקופה בלתי מסוימת.

240/2006

26.7.2006 רשות השידור,

הסתדרות החדשה / הסתדרות ההנדסאים והטכנאים.

פעילויות בילוי ופנאי. הנדסאים וטכנאים פסק בוררות 2/06

27.8.2006

26.7.2006    לתקופה בלתי מסוימת.

241/2006

4.8.2006

אביק מעבדות ביולוגיות טבע בע״מ ומפעל מבט בע״מ - אתר בית שמש, הסתדרות החדשה. תעשיות כימיקלים כלל העובדים.ילקוט הפרסומים 5581, ג' בתשרי התשס״ז, 25.9.2006