גיליון 5616 עמוד 2 מתאריך 14/01/2007הודעה על מיזוג חברות

לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ׳׳ח-1988 בהתאם לסעיף 21(ב) לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ׳׳ח-11988, אני מודיעה על -(1) הסכמתי לאישור של המיזוגים בין החברות כלהלן:

העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות

שמות החברות המתמזגות

מס'

מערכות מיגון רכב

איתוראן איתור ושליטה בע״מ

6636

רכיבים למערכות מיגון רכב

אי.אר-אמ. מערכות אלקטרוניות בע״מ

נדל״ן

דלק נדל״ן בע״מ

6650

נדל״ן

ויתניה בע״מ

רשתות תקשורת ומעגלים מודפסים

טלרד נטוורקס בע״מ

6655

מעגלים מודפסים

סנמינה אס.סי.איי מערכות תל אביב בע״מ

חברת השקעות

אפריקה ישראל להשקעות בע״מ

6657

פלדה

פקר פלדה בע״מ

נדל״ן וקניונים

קנית השלום השקעות בע״מ

6659

תזקיקי נפט ונדל״ן

גרנית הכרמל השקעות בע״מ

חברת אחזקות

עופר אחזקת אניות בע״מ

6662

מערכות לייזר בתחום הרפואה

לומניס בע״מ

חברת אחזקות

LM Partners L.P

קופות גמל וקרנות נאמנות

אקסלנס קופות מזרחי לשעבר בע״מ

6663

קופות גמל וקרנות נאמנות

אקסנלס השקעות בע״מ

קופות גמל

קופות גמל בנק מזרחי טפחות בע״מ (21 קופות וחברות לפי רשימה)

מוצרי אופנה

אייץ' אנד או אופנה בע״מ

6675

מוצרי אופנה

תג וומן בע״מ

מוצרי אופנה

תג וומן אופנה(2005) בע״מ

(2) הסכמתי לאישור בתנאים של המיזוג כלהלן:

העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות

שמות החברות המתמזגות

מס'

זיקוק, מוצרי דלק ונדל״ן

דלק קפיטל בע״מ

6590

ביטוח

הפניקס אחזקות בע״מ

אישור זה ניתן בתנאים ולפיהם, בין השאר, חברת דלק השקעות ונכסים בע׳׳מ תמכור עד יום ח' באייר התשס׳׳ח (13 במאי 2008) את אחזקותיה בחברת מנורה מבטחים החזקות בע׳׳מ לצד שלישי בלתי קשור שיאושר על ידי הממונה.

התנאים למיזוג מפורטים בתיק לעיון הציבור.

המרשם של מיזוגי החברות פתוח לעיון הציבור במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' כנפי נשרים 22, ירושלים, בשעות העבודה הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות: www.antitrust.gov.il.

ו' בכסלו התשס׳׳ז(27 בנובמבר 2006) (חמ 3-2156)

רונית קן

_    הממונה על הגבלים עסקיים

י ס׳׳ח התשמ׳׳ח, עמ' 128.

ילקוט הפרסומים 5616, כ״ד בטבת התשס״ז, 14.1.2007 1174