גיליון 5625 עמוד 2 מתאריך 06/02/2007הודעה על מיזוג חברות

לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח-1988 בהתאם לסעיף 21(ב) לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ׳׳ח-1988י, אני מודיעה על: (1) הסכמתי לאישור המיזוגים בין החברות כלהלן:

העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות

שמות החברות המתמזגות

מס'

תחנות דלק

דור אלון תפעול תחנות דלק בע״מ

6665

רשת חנויות מזון

אי.אם.פי.אם בע״מ

קרמיקה ושיש

נגב קרמיקה שיווק(1982) בע״מ

6677

אמבטיות ומקלחונים

אל-גל תעשיות אקריליות בע״מ

אמבטיות ומקלחונים

אלגל שיווק א.ש. בע״מ

חברת אחזקות

גאון אגרו תעשיות בע״מ

6682

מערכות השקייה ואינסטלציה

מצרפלס אגש״ח בע״מ

צנרת להולכת מים

קיבוץ מצר

צנרת להולכת מים

מצר האגודה הכלכלית אגש״ח בע״מ

צנרת להולכת מים

מצרפלס שותפות מוגבלת (1974)

עץ

א.פ. פורמיקה סנטר(1998) בע״מ

6684

עץ

אורצ'רד פרומית בע״מ

עץ

תעשיות והשקעות של ספן בע״מ

נדל״ן

מרכזי מסחר (אזו-ריט) בע״מ

6695

נדל״ן

פנטהאוז השקעות בנין ופתוח (1993) בע״מ

מוצרים מפולי סויה

סולבר תעשיות בע״מ

6696

חברת השקעות

Fite GP 2004 LTD

חברת השקעות

FITE First Israel Turnaround Enterprize, LP A

חברת השקעות

FITE First Israel Turnaround Enterprize, LP B

חברת השקעות

FITE First Israel Turnaround Enterprize, LP C

חברת השקעות

FITE First Israel Turnaround Enterprize (Delaware), LP

תקשורת

Alcatel lucent

6698

תקשורת

Nortel Networks limited

תוכנות

NDS Sweden AB

6704

תוכנות

Jungo Ltd

תוכנות

Secured Dimensions Ltd

6705

תוכנות

Microsoft Crop

מוצרי חשמל

ניופאן בע״מ

6709

מוצרי חשמל

מייטק אירופה בע״מ

קופות גמל

פריזמה קופות גמל החדשה בע״מ

6719

קופות גמל

קובץ חברה לניהול קופות גמל בע״מ

אלקטרוניקה

רפק אלקטרוניקה בע״מ

6721

מערכות בקרה ואוטומציה

ג'נרל מהנדסים בע״מ
1 ס׳׳ח התשמ׳׳ח, עמ' 128.

ילקוט הפרסומים 5625, י׳׳ח בשבט התשס׳׳ז, 6.2.2007 1510