גיליון 5631 עמוד 9 מתאריך 20/02/2007חלקה

גוש

מס' זהות

שם

מס'

סידורי

123 (82)

19279

023377302

עאדל מוחמד גנאמה

.3

10

19318

053750345

שריף חמד חלאילה

.4

156

19287

020257960

עזאם ברכאת טרביה

.5

85

19290

025979568

חמד מוחמד טרביה

.6

57

19318

02029871

מוסלח טרביה

.7

19

19317

020288452

חאלד מוחמד אבו ריא

.8

10

19272

023119241

נזאר פתחי זבידאת

.9

67

19313

020658381

פתחי זבידאת

.10

68

19284

02029144

אבראהים חיאדרי

.11

10

19279

020295770

סלימאן חסן חלאילה

.12

82

19314

058587809

חסן חוסין אבו סאלח

.13

32

19316

052543295

עלי עווד אבו ריא

.14

28

19317

054399100

פחרי מוחמד אבו ריא

.15

142

19313

020971727

מלכה דוחי גנאמה

.16

159

19281

052444148

חאלד סאלח חלאילה

.17

13

19316

02104824

אחמד סאלח גנאים

.18

16

19319

050813633

גאזי אחמד חלאילה

.19

16

19319

026161299

אחסאן גאזי חלאילה

.20

33

19318

020295812

מוחמד חסן חלאילה

.21

40

19319

054391693

סלים עלי חלאילה

.22

77

19282

020277893

אבראהים חדר שלאעטה

.23

4

19281

057562431

מוסא חליל חליל

.24

125

19315

050375823

מחמוד עלי גנאים

.25

126

19315

050375823

מחמוד עלי גנאים

.26

27

19281

020974960

אחמד מוחמד ח'לאילה

.27

כ׳׳ח בטבת התשס׳׳ז(18 בינואר 2007) (חמ 3-2730)

בנימין(פואד) בן אליעזר שר התשתיות הלאומיות


1717 ילקוט הפרסומים 5631, ב' באדר התשס״ז, 20.2.2007