גיליון 5636 עמוד 1 מתאריך 06/03/2007ילקוט הפרסומים

ט״ז באדר התשס״ז


5636


6 במרס 2007


עמוד

הודעה על צירוף שר ועל שינוי בחלוקת התפקידים בממשלה......................................... 1852

הודעה על מינוי ראש המטה הכללי של צבא הגנה לישראל.......................................... 1852

הכרזות על אזורים נגועים במחלת הניוקסל........................................................ 1852

ביטול הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל................................................... 1852

1852


בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט