גיליון 5659 עמוד 2 מתאריך 06/05/2007השופטת דליה גנות השופט מאיר יפרח השופטת חיותה כוחן השופטת מיכל נד׳׳ב השופטת אסתר שטמר השופט אחיקם סטולר


הודעה בדבר הצורך לבחור רבני עיר בירושלים

לפי תקנות בחירות רבני עיר, התשל״ה-1974 בתוקף סמכותי לפי תקנה 4(א) לתקנות בחירות רבני עיר, התשל׳׳ה-1974י (להלן - התקנות), לאחר קבלת דרישת המוסדות הייצוגיים של הציבור הספרדי והאשכנזי בירושלים ובהסכמת מועצת עיריית ירושלים ולאחר שנתקיימו התנאים לבחירת שני רבני עיר בהתאם לתקנה 2(ב) לתקנות, אני מודיע על הצורך בבחירת שני רבני עיר בירושלים ספרדי ואשכנזי.

ההודעה בדבר הצורך לבחור רב עיר2 - בטלה.

ה' באייר התשס׳׳ז(23 באפריל 2007) (חמ 3-44)

אהוד אולמרט

_    ראש הממשלה

י ק׳׳ת התשל׳׳ה, עמ' 532; התש׳׳ס, עמ' 822. 2 י”פ התשס׳׳ד, עמ' 1427.

הודעה

לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ”ד-984י

אני מודיע לפי סעיף יי ב לכללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ”ד-984י', מתפרסמת בזה רשימה נוספת2 של שמות המועמדים שענינם יידון לפני הוועדה לבחירת שופטים:

לבתי המשפט המחוזיים תל אביב והמרכז

השופטת רות לורך השופט יהושע גייפמן השופטת שושנה אלמגור השופט רמי אמיר השופטת זיוה הרמן הדסי השופט חנוך פדר השופט יצחק יצחק

בתי משפט השלום(עניני משפחה) במחוז חיפה

עו׳׳ד שולמית ברסלב    עו׳׳ד ג'בארין ג'מילה

עו׳׳ד אריה נאמן    הרשום דאוד מאזן

בתי משפט לתעבורה מחוז חיפה עו׳׳ד אריה זרזבסקי בתי משפט השלום (נוער) מחוז חיפה עו׳׳ד קרוואני היאם    עו׳׳ד חגי טרסי

עו׳׳ד טובה פרי    עו׳׳ד חוה אליהו עפרי

ט׳׳ו באייר התשס׳׳ז(3 במאי 2007) (חמ 3-1803)

דניאל פרידמן

שר המשפטים

יושב ראש הוועדה לבחירת שופטים

י ק׳׳ת התשמ׳׳ד, עמ' 2870; התשנ׳׳ז, עמ' 342. 2 י”פ התשס״ז, עמ' 1526 ועמ' 2194.

הודעה

לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ”ד-1984

אני מודיע לפי סעיף 13 לכללי השפיטה(סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ”ד-11984, כי ועדת הבחירה

בישיבתה מיום א' באייר התשס׳׳ז(17 באפריל 2007), החליטה

לבחור מועמדים אלה:

השופטת דפנה אבניאלי - נבחרה לכהונת שופטת בית המשפט המחוזי בבאר שבע.

השופטת גילה שטיינץ-כנפי - נבחרה לכהונת שופטת בית המשפט המחוזי בירושלים.

השופט משה סובל - נבחר לכהונת שופט בית המשפט המחוזי בירושלים.

עו׳׳ד נאוה בן-אור - נבחרה לכהונת שופטת בית המשפט המחוזי בירושלים.

השופטת חני הורוביץ - נבחרה לכהונת שופטת בית המשפט המחוזי בחיפה.

השופט כמאל סעב - נבחר לכהונת שופט בית המשפט המחוזי בחיפה.

השופטת רבקה למלשטייך-לטר - נבחרה לכהונת שופטת בית המשפט המחוזי בחיפה.

השופטת צילה קינן - נבחרה לכהונת שופטת בית המשפט המחוזי בחיפה.

עו׳׳ד אלכסנדר קיסרי - נבחר לכהונת שופט בית המשפט המחוזי בחיפה.

השופט גלעד נויטל - נבחר לכהונת שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב.

השופט אילן שילה - נבחר לכהונת שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב.

השופט שאול שוחט - נבחר לכהונת שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב.

השופטת מיכל אגמון-גונן - נבחרה לכהונת שופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב.

השופטת אסתר דודקביץ - נבחרה לכהונת שופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב.

עו׳׳ד יסכה רוטנברג - נבחרה לכהונת שופטת בתי משפט השלום במחוז תל אביב.

עו׳׳ד עדו דרויאן - נבחר לכהונת שופט בתי משפט השלום במחוז תל אביב.

עו׳׳ד חנה קלוגמן - נבחרה לכהונת שופטת בתי משפט השלום בתל אביב.

הרשמת שרון גלר-אהרוני - נבחרה לכהונת שופטת בתי משפט השלום במחוז תל אביב.

עו׳׳ד יעל בלכר - נבחרה לכהונת שופטת בתי משפט השלום במחוז תל אביב.

עו׳׳ד סיגל רסלר-זכאי - נבחרה לכהונת שופטת בתי משפט השלום במחוז תל אביב.

עו׳׳ד יאיר דלוגין - נבחר לכהונת שופט בתי משפט השלום במחוז תל אביב.

עו׳׳ד בני שגיא - נבחר לכהונת שופט בתי משפט השלום במחוז תל אביב.

ג' באייר התשס׳׳ז(22 באפריל 2007)

(חמ 3-1803)

דניאל פרידמן

שר המשפטים

1 ק׳׳ת התשמ׳׳ד, עמ' 2370.

2598    ילקוט הפרסומים 5659, י׳׳ח באייר התשס׳׳ז, 6.5.2007

המחיר 73 אגורות    0334-3030 ISSN    סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי