גיליון 5678 עמוד 1 מתאריך 10/06/2007ילקוט הפרסומים

כ״ד בסיון התשס״ז


5678


10 ביוני 2007


הודעה על תוצאות הבחירות למועצת הצמחים ולוועדות הענפיות

עמוד

3084