גיליון 5698 עמוד 1 מתאריך 05/08/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״א באב התשס״ז    5698    5 באוגוסט 2007

עמוד

הודעה לפי כללי מינוי דיינים (סדרי העבודה של הוועדה למינוי דיינים)................................... 3770

הודעה בדבר הגשת כתבי בי-דין אלקטרוניים בבית משפט השלום בקצרין, קריית שמונה ומסעדה............. 3770

הודעה בדבר הגשת כתבי בי-דין אלקטרוניים בבית משפט לתביעות קטנות בקצרין, קריית שמונה ומסעדה. . . 3771 הודעה בדבר שינויים בתכנית מיתאר ארצית חלקית ברמה מפורטת למערכת הולכת הגז הטבעי -

תמ״א/37/א/2/4 - מכלול ימי ויבשתי, דור-חיפה............................................... 3771

3772


הודעות מאת הציבור,