גיליון 5705 עמוד 2 מתאריך 20/08/2007הודעה על ביעור רשומות בבתי המשפט

לפי תקנות הארכיונים (שמירתם וביעורם של תיקי בתי משפט ובתי דין דתיים), התשמ”ו-1986 בהתאם לתקנה 4 לתקנות הארכיונים (שמירתם וביעורם של תיקי בתי המשפט ובתי דין דתיים), התשמ׳׳ו-1986י, אני מודיע כי הנהלת בתי המשפט, לשכות ההוצאה לפועל מבקשת לבער חומר ארכיוני כמפורט להלן:

לשכות ההוצאה לפועל בקרית שמונה, מסעדה, קצרין, צפת, טבריה, נצרת, עפולה, בית שאן, נהריה, עכו, קריות, חיפה, חדרה, נתניה, כפר סבא, הרצליה, תל אביב, פתח תקוה, בת ים, ראשון לציון, רמלה, רחובות,ירושלים, אשדוד, אשקלון, קרית גת, באר שבע, דימונה, אילת ברצונם לבער את התיקים האלה (למעט: מדגמים, מבחר ודוגמאות תיקים):

מס' הפריט בתוספת    פירוט התעודות השגרתיות (תקנות)    זמני החומר

עד יום 30/6/2006

פרוטוקולים והחלטות של ראש ההוצאה לפועל בהליך של חקירת חייב שנעצר לפי סעיף70(ב) לחוק ההוצל׳׳פ, התשכ”ז-1967,

(4) 9

עד יום 30.6.2005

בקשות להגדלת או להקטנת קרן חוב,

(6) 9

עד שנת 2003

בקשות לעיכוב יציאה מן הארץ

(7) 9

עד יום 30.6.2005

בקשות לעיכוב או ביטול הליכים

(8)9

עד יום 30.6.2005

בקשות לסגירת תיק

(9) 9

עד יום 31/12/2006

טפסים העברת ביצוע הליך

(10) 9

עד יום 30.6.2005

הוראות ביטול פקודות מאסר

(11) 9

עד יום 30.6.2005

הוראות ביטול עיקול אצל צד ג'

(12) 9

עד יום 30.6.2005

הוראות ביטול עיכוב יציאה מן הארץ

(13) 9

עד יום 30.6.2005

הוראה על החזקת מיטלטלין

(14) 9

עד יום 30.6.2005

דוחות

(15) 9

עד יום 31/12/2006

דוחות עיקולים (טופסי נקיטת הליכים מבצעיים)

(16) 9

עד יום 31/12/2006

אישורי מסירה לעיקולי צד ג'

(17) 9

עד יום 31/12/2006

בקשות לחקירת יכולת

(18) 9

עד יום 31/12/2006

אישורי מסירה להזמנת חקירת יכולת

(19) 9

עד יום 30.6.2005

בקשה להוצאת צו הבאה

(20) 9

עד יום 30.6.2005

בקשה להוצאת פקודת מאסר

(21) 9

עד יום 30.6.2005

רשימת הליכים לרשם

(22) 9

סך הכל כמות החומר הארכיוני 2,500 מכלים. מהחומר יישמרו לצמיתות מבחר ומדגם תיקים.

ד' בתמוז התשס׳׳ז(20 ביוני 2007) (חמ 3-82)

יהושע פרוינדליך גנז המדינה

י ק׳׳ת התשמ״ו, עמ' 1342.

ילקוט הפרסומים 5705, ו' באלול התשס״ז, 20.8.2007 3960