גיליון 5725 עמוד 1 מתאריך 11/10/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ט בתשרי התשס״ח    5725    11 באוקטובר 2007

עמוד


עמוד

מינוי לפי חוק בתי המשפט..................................................... 128

הודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה...................... 128

מינוי ממונה על הגביה ופקיד גביה (מועצה אזורית

חוף הכרמל)......................................................................... 128

מינוי פקיד גביה (רעננה)......................................................... 128

הרשאות לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)...... 128

תיקון מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה במוסדות

ציבור..................................................................................... 129

הודעה בדבר קביעת תקנים................................................... 129

הודעה בדבר שינוי בתקן........................................................ 130

הודעה בדבר ביטול תקן.......................................................... 130

הודעה בדבר הוצאת חבר מלשכת    עורכי הדין.............. 130

הודעה בדבר השעיה זמנית של    חבר................................. 130

הודעה בדבר ביטול השעיית חבר....................................... 130

תמצית תקציב רגיל של עיריות לשנת הכספים 2006 (בת ים, גבעתיים, דימונה, הוד השרון, חולון, חיפה, יבנה, כפר סבא, נהריה, נתניה, נתיבות,

צפת, קלנסווה, קרית אונו, קרית אתא, ראש העין,

רחובות, רמלה, רמת השרון, שדרות, שפרעם)....... 130

תמצית תקציב רגיל של עיריית קרית גת לשנת

הכספים 2007..................................................................... 144

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור................... 145

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 148

הודעה מאת הכונס הרשמי.................................................... 148

הודעות מאת הציבור............................................................... 148

דוח שבועי של בנק ישראל..................................................... 154