גיליון 5750 עמוד 45 מתאריך 19/12/2007יצחק - שער חפר, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מיכאל שדה, מפרק

שווק פרסום ויחסי צבור שחר בע׳׳מ

ח”פ (51-062889-4)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 10.2.2008, בשעה 14.00, במשרדו של מפרק החברה, צבי גרוס, ת׳׳ז XXXXXX335, רח' מנחם בגין 5/3, יהוד, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צביקה גרוס, מפרק

טנדו הפקות בע׳׳מ

ח”פ (51-223238-0)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 12.2.2008, בשעה 14.00, במשרדו של מפרק החברה, צבי גרוס, ת׳׳ז XXXXXX335, רח' מנחם בגין 5/3, יהוד, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צביקה גרוס, מפרק

Compass Advisers Emerging Markets LLC

(ח׳׳פ 56-002153-7)

הודעה על אסיפה סופית ועל אסיפת נושים

ניתנת בזה הודעה כי ביום 5.2.2008, בשעה 12.00, תתקיים במשרדו של עו׳׳ד אורי סודרי, רח' דניאל פריש 3, תל אביב, אסיפה כללית של החברה, שבה יוצע לחברה להתפרק מרצון.

אסיפת נושים של החברה תתקיים באותו יום ובאותו מקום, בשעה 14.00.

כל אדם הנושה בחברה או סבור שיש לו תביעה כלפיה מוזמן להשתתף באסיפת הנושים.

עוזי אפרת

בא כח בעלי המניות

ח.כ.ו. יזמות בע׳׳מ

(ח”פ 51-335195-7)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 10.2.2008, בשעה 10.00, אצל המפרק, מושב בית הלוי, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

תמיר קפלינסקי, מפרק

ב.ק.ד מערכות אלקטרוניות בע׳׳מ

(ח”פ 51-273141-5)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 5.2.2008, בשעה 12.00, ברח' תפוצות ישראל 6ב, גבעתיים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אשר לביא, מפרק

א.מ.א שיווק מטבחים ורהיטים בע״מ

(ח”פ 51-236793-9)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 20.2.2008, בשעה 19.00, אצל המפרק, רח' הכינור 10, ראש העין, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אנטולי בליאצקי, מפרק

דנור מזון בע׳׳מ

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338(ב) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 3.2.2008, או 30 ימים מיום פרסום הודעה זו לפי המאוחר מביניהם, בשעה 18.30, אצל המפרק, רח' אני מאמין 15, רמת השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הרולד גרוצקי, מפרק

זאב ז.ד. 2002 בע׳׳מ

(ח”פ 51-328892-8)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 3.2.2008, בשעה 9.00, במשרדו של המפרק, רח' הרכבת 28, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

983 ילקוט הפרסומים 5750, י' בטבת התשס״ח, 19.12.2007