גיליון 5750 עמוד 46 מתאריך 19/12/2007המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ארז גבאי, עו׳׳ד, מפרק

מעבדות רמב׳׳ם

(ח״פ 51-017066-5)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 10.2.2008, בשעה 15.00, אצל המפרק, רח' הלל 16, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה מיימרן, עו״ד, מפרק

סילברבוים טכנולוגיה (999ו) בע״מ

(ח״פ 51-283942-4)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של בעלי המניות של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 2.1.008, בשעה 15.00, או 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, לפי המאוחר מביניהם, במשרדי המפרק, מרכז עזריאלי 1 (מגדל עגול, קומה 41), תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יהודה דהאן, מפרק

מוסך שפת הים ת׳׳א בע׳׳מ

(ח״פ 51-362271-2)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 3.2.2008, בשעה 13.00, במשרד עו׳׳ד אלון סרי, רח' סוקולוב 39, חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יצחק דנין, מפרק

טלעד אחזקות בינלאומיות (2001) בע׳׳מ

(ח״פ 51-308163-8)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 4.2.2008, בשעה 17.00, במשרדי חברת גאון אחזקות, רח' קויפמן 6, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורי קסיר, עו״ד, מפרק

טלעד שידורים בינלאומיים (2001) בע׳׳מ

(ח״פ 51-308164-6)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 4.2.2008, בשעה 17.00, במשרדי חברת גאון אחזקות, רח' קויפמן 6, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורי קסיר, עו״ד, מפרק

עד 121 בע״מ

(ח”פ 51-375487-9)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 6.2.2008, בשעה 11.00, ברח' עגור 28, רמת השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דב לביא, מפרק

אליסקר בע״מ

(ח״פ 51-260619-5)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 12.2.2008, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, מרכז עזריאלי, המגדל המשולש, קומה 41, תל אביב 67023, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עוז ניר(נאוי), עו״ד, מפרק

לשרק 55 מסחר בע׳׳מ

(ח״פ 51-376168-4)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 31.1.2008, בשעה 12.00, במשרדי חברת

ילקוט הפרסומים 5750, י' בטבת התשס״ח, 19.12.2007 984