גיליון 5760 עמוד 2 מתאריך 09/01/2008הודעה

לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ״ד-1984

לפי סעיף וו ב לכללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ׳׳ד-1984י, מתפרסמים בזה שמות המועמדים שעניינם יידון לפני הוועדה לבחירת שופטים:

לבית המשפט המחוזי חיפה(2)

עו׳׳ד משה גלעד, השופט אמיר טובי, השופט מנחם רניאל, עו״ד עדי זרנקין, השופטת דנה מרשק-מרום.

לבית המשפט המחוזי תל אביב (1)

השופט רמי אמיר,

השופטת שושנה אלמגור,

עו״ד שמואל בורנשטיין,

השופטת הדסה אסיף,

השופט אליהו בכר,

השופטת נאוה בכור,

השופטת מרים דיסקין,

השופט רענן בן-יוסף,

עו״ד עדי זרנקין,

השופטת זיוה הרמן הדסי,

השופט יצחק יצחק,

השופט הצבאי בדימוס מרדכי לוי,

השופט שמואל לנדמן,

השופטת רות לורך ,

השופט חנוך פדר,

השופט שאול מנהיים,

השופטת דורית קוברסקי,

השופטת ורדה פלאוט,

השופטת גיליה רביד,

השופט אברהםקסירר,

השופט ציון קאפח.

עו״ד רחל תורן

לבית המשפט המחוזי מרכז(3)

השופט רמי אמיר,

השופטת שושנה אלמגור,

עו״ד בנימין ארנון,

השופטת ה דסה אסיף,

השופטת נאוה בכור,

עו״ד שמואל בורנשטיין,

השופט רענן בן-יוסף,

השופט אליהו בכר,

השופטת מרים דיסקין

השופטת ליאורה ברודי,

עו״ד עדי זרנקין,

השופטת זיוה הרמן הדסי,

השופט יצחק יצחק,

השופט אביטל חן,

השופטת רות לורך,

השופט הצבאי בדימוס מרדכי לוי,

השופט חנוך פדר,

השופט שאול מנהיים,

השופטת דורית קוברסקי,

השופטת ורדה פלאוט,

השופטת גיליה רביד,

השופט אברהם קסירר,

השופט ציון קאפח.

עו״ד רחל תורן,

לבית המשפט המחוזי באר שבע (1)

השופטת מיכל ברנט,

השופט הצבאי בדימוס מרדכי לוי,

השופט דב מגד,

השופטת דרורה בית-אור,

השופט נסר אבו טהה.

השופט יעקב שפסר,

לבתי המשפט לענייני משפחה מחוז חיפה(1) - חדרה

עו״ד הדס גולדקורן,    עו״ד אסתר ז׳יטניצקי (רקובר),

עו״ד אריה נאמן,    הרשמת לימור רייך,

הרשמת מירה דהן.

לבתי משפט השלום מחוז

עו״ד ישעיהו טישלר, עו״ד שלמה בנג׳ו, הרשמת מירה דהן.

לבתי משפט לענייני משפחה מחוז הדרום(1-0)

עו״ד אברהם וינברגר,    הרשמת ענת אלפסי,

עו״ד רות אטדגי-פריאנטה, הרשמת מירה דהן.

א' בשבט התשס״ח (8 בינואר 2008) (חמ 1803—3)

דניאל פרידמן

שר המשפטים

מינוי סגן נשיא

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה את יעקב שפסר, ת״ז 054853684, שופט של בית משפט שלום לסגן נשיא של בתי משפט השלום במחוז הדרום, מיום כ״ג בטבת התשס״ח (1 בינואר 2008) עד יום ט' בטבת התשע״ה (31 בדצמבר 2014).

ט״ז בטבת התשס״ח (25 בדצמבר 2007) (חמ 60—3)

דניאל פרידמן

_    שר המשפטים

י ס״ח התשמ״ד, עמ' 198.

מינוי שופט

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(א)(2) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-11984, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני מאריך את מינויו של עוזי פוגלמן, ת״ז 052772654, שופט של בית משפט מחוזי, בהסכמתו, לכהונה בפועל כשופט בית המשפט העליון, מיום כ״ג בטבת התשס״ח (1 בינואר 2008) עד יום כ״ג באדר א' התשס״ח (29 בפברואר 2008). ט״ו בטבת התשס״ח (24 בדצמבר 2007) (חמ 60—3)

דניאל פרידמן

_    שר המשפטים

1 ס״ח התשמ״ד, עמ' 198.

הדרום (0- 1)

עו״ד אברהם וינברגר,

הרשמת ענת אלפסי,


השופט יעקב וגנר, השופט רחמים צמח, השופטת תמר שרון נתנאל, השופט רמי אמיר,ילקוט הפרסומים 5760, ב' בשבט התשס״ח, 9.1.2008 1366

1

ק״ת התשמ״ד, עמ' 2870; התשנ״ז, עמ' 342.