גיליון 5773 עמוד 35 מתאריך 05/02/2008הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר מיום 19.2.2008.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

מיכאל טננבאום, עו״ד בא כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

תיק אזרחי 2765/07

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת אופטיקנית רשת חנויות אופטיקה בע׳׳מ,

ח׳׳פ 51-394763-0,

והמבקש: משרד האוצר - מכס ומע׳׳מ, היחידה לפירוקים כינוסים וגביה קשה, ע׳׳י ב׳׳כ עו׳׳ד רונית רוזין ו/או יעל נוה ו/או חגית איגרמן ו/או ליאת ברזילי, מרח' הרצל 91, קרית הממשלה, רמלה 72430, טל' 08-9788042, פקס' 08-9788060,

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 20.12.2007 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 25.2.2008 בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר משעה 13.00 ביום

18.2.2008.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

ליאת ברזילי, עו״ד באת כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

תיק אזרחי 2795/07

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת אורגיל דרו טכנולוגיות בע״מ, ח״פ 51-275541-4,

והמבקש: דוד אברג׳יל ואח', ע״י ב״כ עו״ד גנאים לואי,

מרח' הרברט סמואל 59, חדרה 38200,

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 27.12.2007 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 28.2.2008 בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 8.30 ביום

21.2.2008.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

גנאים לואי, עו״ד בא כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי בחיפה

תיק אזרחי 999/07

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת טל קום(מ.ק) בע״מ, והמבקש: נעמה נח'לה, ע״י ב״כ עו״ד יואב אבן ו/או מיכל קראוס, מרח' הבנקים 8, ת״ד 33661, חיפה 31336,

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 15.10.2007 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

12.5.2008    בשעה 9.00, או בסמוך לכך.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 10.00 ביום

5.5.2008.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

מיכל קראוס, עו״ד באת כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי בחיפה

תיק אזרחי 60/08

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת הרקיע אולמות אירועים בע״מ, ח״פ 51-277710-3, משד' ההסתדרות 247, מפרץ חיפה,

והמבקש: אגף מס הכנסה ומיסוי מקרקעין - פקיד שומה חיפה, ע״י היחידה לפירוק, כינוס נכסים ופש״ר, ע״י ב״כ עו״ד מזי רנצלר ו/או אריק שמיר-ברוכשטיין ו/או ג'ריאס פאנוס, מדרך מנחם בגין 125, תל אביב, טל' 03-7633180, פקס' 03-7633285,

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 3.1.2008 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

7.4.2008    בשעה 9.15.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

1813 ילקוט הפרסומים 5773, כ״ט בשבט התשס״ח, 5.2.2008