גיליון 5788 עמוד 1 מתאריך 26/03/2008ילקוט הפרסומים

י״ט באדר ב' התשס״ח


5788


26 במרס 2008


הודעה מאת מפעל הפיס(תוכנית הגרלה ל״מנוי פיס״ 2008)


עמוד

2488