גיליון 5799 עמוד 34 מתאריך 01/05/2008ד׳׳ר עקיבא טרטנר

(ח״פ 51-330981-5)

חב' ריחניאן אולמות אירועים בע׳׳מ

(ח״פ 51-284962-1)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 15.6.2008, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' המלאכה 45, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נחמן רבין ריחניאן, עו״ד, מפרק

סופרמרקט מילניום א.א.נ. בע״מ

(ח”פ 51-282068-9)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 20.6.2008, בשעה 15.00, במשרד עו׳׳ד דוד מלניק, שד' רוטשילד 57, קומה 2, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלון בן עזרא, מפרק

דוס פראנס בע׳׳מ

(ח״פ 51-217973-0)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 30.6.2008, בשעה 14.00, אצל המפרק, רח' קהילת קיוב 10, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אבי גנבר, עו״ד, מפרק

נוה מדין בע׳׳מ

(ח״פ 51-196975-0)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 22.6.2008, בשעה 11.00, ברח' ויצמן 2, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יהודה אוסטרומצקי, עו״ד, מפרק

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 30.6.2008, בשעה 20.00, במשרדי המפרקת, רח' ספיר, קדומים, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מרים טרטנר, מפרקת

ש.א. כדאי לי יבוא ושיווק בע׳׳מ

(ח״פ 51-320417-2)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 24.6.2008, בשעה 9.00, במשרדה הרשום של החברה, רח' בלפור 138, בת ים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שלום אבישר, מפרק

ד׳׳ר רפאל סינגר

(ח״פ 51-338764-7)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 17.6.2008, בשעה 12.15, במשרד עו׳׳ד איאן באנקס, דרך יצחק רבין 19/3, מיקוד 99585, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ד׳׳ר רפאל סינגר, מפרק

סיטונית תוצרת חקלאית בע׳׳מ

(ח״פ 51-087451-4)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 18.6.2008, בשעה 10.00, במשרדו של המפרק, שד' בן גוריון 6, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אברהם פטר רנד, עו״ד, מפרק

ילקוט הפרסומים 5799, כ״ו בניסן התשס״ח, 1.5.2008 2954