גיליון 5819 עמוד 1 מתאריך 17/06/2008ילקוט הפרסומים

י״ד בסיוון התשס״ח


5819


17 ביוני 2008


עמוד

הודעה בדבר הגשת כתבי בי-דין אלקטרוניים בבית משפט השלום בחיפה לפ תקנות סדר הדין האזרחי.......3486

ביטול הכרזות על אזורים נגועים במחלת הניוקסל....................................................3486

הודעות מאת הציבור ...........................................................................3487