גיליון 5822 עמוד 38 מתאריך 23/06/2008א. יאד - ייזום פיתוח ובניה בע׳׳מ

(ח״פ 51-209188-5)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 1.8.20o8 בשעה 16.00, ברח' הפדויים 272, פרדס חנה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסף זריהן, מפרק

לאנד דיבלופמנט אנסטאלט

(ח״פ 56-001997-8)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 10.8.2008, במשרד עו׳׳ד א' סוכובולסקי ושות', רח' יבנה 15, תל אביב,לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ישי ביינרט, עו״ד, מפרק

סוויפט ישאל תשורת בע׳׳מ

(ח״פ 51-307563-0)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 3.8.2008 בשעה 12.00, אצל שרוני-שפלר ושות' רואי חשבון, רח' ז׳בוטינסקי 35, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ארז שפלר, רו״ח, מפרק

פלוטר הכרמל החזקות 94 בע׳׳מ

(ח״פ 51-192755-0)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 1.8.2008 בשעה 17.00, אצל המפרקת, רח' רות 35, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רות ווקס, מפרקת

טופהאוז יזמות ופיתוח בע׳׳מ

(ח״פ 0—357987—51)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ”ג—1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 31.7.2008 בשעה io.oo, במשרדי עו׳׳ד לימור ביבי ממן, רח' תרמ׳׳ב 5, ראשון לציון, טל' 9506661—03, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

לימור ביבי-ממן, מפרקת

רם נצרת סוכנות לביטוח (2002) בע׳׳מ

(ח״פ 7—318704—51)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ”ג—1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 5.8.2008 בשעה io.oo, אצל המפרק, רח' ברנר 2, עפולה 18287, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עאמר דיב, רו״ח, מפרק

סו ג׳נריס טק בע׳׳מ

(ח”פ 1—382929—51)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ”ג—1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 27.7.2008, או 30 ימים לאחר פרסום הודעה זו, לפי המאוחר, בשעה 9.00, ברח' שדי הפרחים 14, מכבים—רעות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסף גרינברג, מפרק

ש + ש תערוכות בינלאומיות בע׳׳מ

(ח״פ 4—31386—51)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ”ג—1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס כ-30 ימים לאחר הפרסום ברשומות או ביום 3.8.2008 (המוקדם מביניהם), בשעה 11.00, במשרד עו׳׳ד גולוב פורת, רח' נירים 3, תל אביב, טל' 03-6880303, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שי פורת, עו״ד, מפרק


ילקוט הפרסומים 5822, כ' בסיוון התשס׳׳ח, 23.6.2008 3556