גיליון 5823 עמוד 61 מתאריך 24/06/2008טס׳ בקט ה

א־9/2007


10/2007-S


(א) טוסד מבקש pj מטרת ההקצבה 1ג) הסכום שהוקצב ע׳י הונבדה


הקצבת הוועדה בש*ח


(א)    עמותות דור ה-2000

(ב)    השתתפות ברכישת ציוד תאורה להצגות בישובי צפון דיארץ ועוטף עוה בלבד.

(ג)    הסכוס שהוקצב ע׳י תועדה;


38,000


(א)    אלג, ואל אלבלדי

(ב)    השתתפות ברכישת צירו להקתת סרטי קולנוע. נג> הסכום שהוקצב ע־י הוטדה:


12,000


21/2007-H


(א)    א.מ\ - אגודת אמני ישראל - ת״א

(ב)    השתתפות בפעילות הכוללת סיורים, ימי עיון, סדנאות, מופעים וימי תרבות של אוזנים בכרמיאל ובצפון הארץ.

(p הסכום שהוקצב ע־י הועדה:

20,000


24/2007-S


(א) קרן להנצוזתובר תללי גיטו טרזין{טחיינשסס) (p השתתפות בהוזלפת תערוכת הקבע במהיאון. נג) הסכום שהוקצב ע־י הועדה:


50,000


א-25/2007


(א) עמותת אלכרואן

<p השתתפות ברכישת כלי נגינה למקהלה. (נ) הסכוס שהוקצב ע־י הועדה:


20,000


א-30/2007


(א) בית הגפן המרכזי הערבי יהודי לתרבות חברה נוער וספורט pj השתתפות ברכישת רכב משא. (נ) העבוט שהוקצב ע״י הועדה:

87,000


א־33/2007


(א) מורשת הגליל העליון - מעלות (p השתתפות בקירוב קבוצות בין יהודים ונוצרים. וג) הסכום שהוקצב ע־י הועדה:


100,000


35/2007-S


(א) עמותת הכוריאוגרפים

(p סבסוד כרטיסים להופעות בישובי הצפוו ועוטף שה בלנר (ג) הסכום שהוקצב ע״י הועדה:


20,000


36/2007-S


(א} אנסמבל סולני תל-אביב

pj השתתפות בהפקות קונצרטים לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה, (נ) הסכום שהוקצב ע״י הועדה:


35,000


א-37/2007


(א) מקהלת אורטוריו ירושלים (ע״ה

pj השתתפות בסדנאות שירת מקהלה אומנותית של ילדים בשדרות ובכרמיאל בלבד.

(ג) הסכום שהוקצב ע״י הועדה:


40,000


3619 ילקוט הפרסומי□ 5825, ב׳׳א בסיוון התשס״ח, 6.2008..14