גיליון 5828 עמוד 26 מתאריך 03/07/2008ב. פרידלנדר שרותי ייעוץ בע׳׳מ

(ח״פ 51-225249-5)

כלל חקירות (1996) בע״מ

(ח״פ 51-241634-8)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 15.7.2008 או 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, לפי המאוחר מביניהם, בשעה 11.00, במשרדי המפרקת, קיבוץ מחניים, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

סיגלית אפוטה, עו״ד, מפרקת

וי - מארק יזמויות בע״מ

(ח״פ 51-236975-2)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 31.8.2008 בשעה 10.00, במשרדו של עו׳׳ד יול ברדוש, בניין גרנד נטר, קומה א', כפר נטר, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אילן כהן, מפרק

סוקל בע׳׳מ

(ח״פ 51-055308-4)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס לאחר 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, בשעה 9.00, ברח' שינקין 22, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

סוניה קלוגמן, מפרקת

מאיה טכנולוגיות תוכנה בע׳׳מ

(ח״פ 51-290010-1)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס לאחר 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, בשעה 9.00, ברח' שינקין 22, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שרית לומברוזו-לוי, מפרקת

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 2.10.2008 בשעה 10.00, במשרד בא כוח החברה, עו׳׳ד יגאל ויינשטיין, הגן הטכנולוגי מלחה (בנין 1ג), ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רוזה פרידלנדר, מפרקת

תגלית יעוץ ניהולי ומערכות מידע בע׳׳מ

(ח״פ 51-329830-7)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 4.9.2008 בשעה 10.00, במשרד המפרק, רח' המחתרות 45, רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ירון פלד, רו״ח, מפרק

ברמ קפיטל פאנד 2 ניהול בע׳׳מ

(ח״פ 51-400913-3)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 1.9.2008 בשעה 16.00, במגדלי אקרשטיין ב', רח' המנופים 11, הרצליה פיתוח, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

פזית אשכנזי, מפרקת

מצרף - חברה לניהול קופות גמל בע׳׳מ

(ח״פ 51-271115-1)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס, לאחר 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, בשעה 9.00, במשרדי החברה, רח' רוטשילד 80, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

3840


קרן אור בן-חיים, עו״ד, מפרקת ילקוט הפרסומים 5828, ל' בסיוון התשס״ח, 3.7.2008