גיליון 5828 עמוד 27 מתאריך 03/07/2008סמארט קאפס בע׳׳מ

(ח״פ 51-339867-7)

גור תלתן בע׳׳מ

(ח״פ 51-286952-0)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 26.8.2008 בשעה 11.00, במשרדי חברת סאנדיסק אייאל בע׳׳מ, רח' עתיר ידע 7, כפר סבא 44425, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אידית מאיר, רו״ח, מפרקת

אודית הנדסת איכות בע״מ

(ח״פ 51-211104-8)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 24.8.2008 בשעה 17.00, אצל עו׳׳ד פרידמן נבון ושות', ברח' המלאכה 3, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

טומס לוסטיג, מפרק

השומר הצעיר, שמירה וארגון בע״מ

(ח״פ 51-370186-2)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 24.8.2008 בשעה 14.00, במשרדו של המפרק, רח' בגין 5/3, יהוד, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צביקה גרוס, מפרק

רשת לין השקעות וניהול בע׳׳מ

(ח״פ 51-186313-6)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 26.8.2008 בשעה 10.00, במשרדי המפרק, שד' רקנאטי 10, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אוריאל לין, מפרק

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 26.8.2008 בשעה 10.00, במשרדי המפרק, רח' בניהו 32, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מיכאל לוסטיג, מפרק

יצחק טימור - משרד רואי חשבון בע׳׳מ

(ח”פ 51-346948-6)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס לאחר 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, בשעה 10.00, במשרד עו׳׳ד אהרונוב דוד הס, דרך מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי 1, בניין עגול, קומה 22, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יצחק טימור, מפרק

ק. אפריים - חשמלאות וסיכת רכב בע׳׳מ

(ח”פ 51-142946-6)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 20.7.2008, או לאחר 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, לפי המאוחר מביניהם, בשעה 10.00, במשרד עו׳׳ד שי הראל, רח' בן יהודה 242, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שי הראל, עו״ד בא כוח החברה

אלון טכנולוג׳י וונטורס קפיטל מנג׳מנט בע׳׳מ

(ח”פ 51-297786-9)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 24.8.2008 בשעה 11.00, במשרד עו׳׳ד ברנע ושות', רח' הסדנאות 8, הרצליה פיתוח, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מיכאל ברנע, מפרק

3841 ילקוט הפרסומים 5828, ל' בסיוון התשס״ח, 3.7.2008