גיליון 5828 עמוד 28 מתאריך 03/07/2008מרמורית ישראל (דנקנר-שגיא) בע״מ

(ח”פ 51-285849-9)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 19.8.2008 בשעה 12.00, במשרד עו׳׳ד גולדפרב, לוי, ערן, מאירי, צפריר ושות', רח' ויצמן 2, בית אירופה-ישראל, קומה 21, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גיא לויאן, מפרק

ע.ש.ע.נ ייעוץ וייזום בע״מ

(ח”פ 51-325065-4)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס לאחר 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, בשעה 12.00, במשרד רו׳׳ח יגאל טרייבר, מושב בית יהושע 40591, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יגאל טרייבר, מפרק

דלדן השקעות בע״מ

(ח”פ 51-139869-5)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 17.8.2008 בשעה 10.00, במשרד רו׳׳ח מיקל סולומון, רח' בורוכוב 4, רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מיקל סולומון, מפרק

צילה ואברהם בע״מ

(ח”פ 51-321982-4)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 17.8.2008 בשעה 10.00, במשרד המפרק, רח' נעמ׳׳ת 30, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מ.א.ל.ן. הנדסה ואחזקות בע״מ

(ח”פ 51-295069-2)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 17.8.2008 בשעה 10.00, במשרד המפרק, מושב מולדת, ד׳׳נ גלבוע, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דקל עיני, מפרק

רון והדה דנקנר בע״מ

(ח”פ 51-187756-5)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 17.8.2008 בשעה 10.00, במשרד המפרק, רח' הקוממיות 21, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רון דנקנר, מפרק

אבי את חוה שירותים בע״מ

(ח”פ 51-155400-8)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 17.8.2008 בשעה 10.00, במשרד המפרק, רח' ארלוזורוב 116/3, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אבי נפתלביץ, מפרק

מ.ר. כסף מוציאים לאור(998ו) בע״מ

(ח”פ 51-262380-2)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 1.9.2008 בשעה 15.00, במשרדי בא כוח החברה, עו׳׳ד אלון שולמן, רח' רחל כגן 10, ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מיכה לאו רייסל, מפרק

ילקוט הפרסומים 5828, ל' בסיוון התשס״ח, 3.7.2008 3842

יהושע וונד, מפרק