גיליון 5833 עמוד 4 מתאריך 21/07/2008השופט יונתן אברהם - נבחר לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי בנצרת.

השופט אשר קולה - נבחר לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי בנצרת.

הרשם מרדכי כדורי - נבחר לכהונת שופט בתי משפט לתעבורה במחוז ירושלים.

עורך הדין ישעיהו טישלר - נבחר לכהונת שופט של בתי משפט השלום במחוז הדרום.

עורכת הדין גילת שלו - נבחרה לכהונת שופטת של בתי משפט השלום במחוז הדרום.

עורך הדין יחיאל ליפשיץ - נבחר לכהונת שופט של בתי משפט השלום במחוז חיפה.

עורך הדין ניצן סילמן - נבחר לכהונת שופט של בתי המשפט לענייני משפחה במחוז חיפה.

הרשמת מגי כהן - נבחרה לכהונת שופטת בתי משפט לתעבורה במחוז חיפה.

עורך הדין שלמה בנג'ו - נבחר לכהונת שופט בתי משפט לתעבורה במחוז חיפה.

עורכת הדין שאדן נאשף אבו-אחמד - נבחרה לכהונת שופטת של בתי משפט השלום במחוז הצפון. עורך הדין אברהים בולוס - נבחר לכהונת שופט של בתי משפט השלום במחוז הצפון.

עורך הדין עמי (עמירם) קובו - נבחר לכהונת שופט של בתי משפט השלום במחוז המרכז.

י׳׳ג בסיוון התשס׳׳ח (16 ביוני 2008) (חמ 1803—3)

דניאל פרידמן

שר המשפטים

מינוי שופט לבית המשפט לענייני משפחה

לפי חוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ׳׳ה-1995 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ׳׳ה-1995י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את ניצן סילמן, ת׳׳ז XXXXXX451, שופט של בית משפט שלום, לדון בבית משפט לענייני משפחה, החל בתאריך ל' בסיוון התשס׳׳ח (3 ביולי 2008). ל' בסיוון התשס׳׳ח (3 ביולי 2008) (חמ 2666—3)

דניאל פרידמן

_    שר המשפטים

י ס׳׳ח התשנ׳׳ה, עמ' 393.

מינוי רשמת לבית המשפט לענייני משפחה

לפי חוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ׳׳ה-1995

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ה) לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ׳׳ה-1995י, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה בזה את איריס אסל, ת׳׳ז XXXXXX326 לרשמת של בתי משפט לענייני משפחה במחוז המרכז, החל ביום ב' באב התשס׳׳ח (3 באוגוסט 2008).

כ׳׳ט בסיוון התשס׳׳ח (2 ביולי 2008) (חמ 2666—3)

דניאל פרידמן

_    שר המשפטים

י ס׳׳ח התשנ׳׳ה, עמ' 393.

מינוי רשמת

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 84(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה בזה את עורכת הדין ענת דבי, ת׳׳ז XXXXXX459, לרשמת/ראש ההוצאה לפועל של בתי משפט השלום במחוז תל אביב, החל ביום ב' באב התשס׳׳ח (3 באוגוסט 2008). כ׳׳ט בסיוון התשס׳׳ח (2 ביולי 2008) (חמ 64—3)

דורית ביניש

_    נשיאת בית המשפט העליון

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

מינוי רשמת

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 84(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה בזה את עורכת הדין איריס אסל, ת׳׳ז XXXXXX326, לרשמת/ראש ההוצאה לפועל של בתי משפט השלום במחוז המרכז, החל ביום ב' באב התשס׳׳ח (3 באוגוסט 2008). כ׳׳ט בסיוון התשס׳׳ח (2 ביולי 2008) (חמ 64—3)

דורית ביניש

_    נשיאת בית המשפט העליון

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

מינוי רשם

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 84(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה בזה את עורך הדין מרדכי בורשטיין, ת׳׳ז XXXXXX175, לרשם/ ראש ההוצאה לפועל של בתי משפט השלום במחוז ירושלים, החל ביום ל' בסיוון התשס׳׳ח (3 ביולי 2008). ל' בסיוון התשס׳׳ח (3 ביולי 2008) (חמ 64—3)

דורית ביניש

_    נשיאת בית המשפט העליון

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

מינוי יושבי ראש לוועדות הבחירות האזוריות

לפי חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ”ט-1969 בתוקף סמכותי לפי סעיף 20(א) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב],התשכ׳׳ט-1969י, ועל פי בקשת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, אני ממנה בזה את השופטים המפורטים להלן ליושבי ראש ועדות הבחירות האזוריות לכנסת ה-18 שיוקמו על פי סעיף 15(ב) לחוק האמור:

ירושלים    דניאלה וכסלר (בדימוס)

יהודה    עזרא קמא (בדימוס)

צפת    שכיב סרחאן 1ילקוט הפרסומים 5833, י״ח בתמוז התשס״ח, 21.7.2008 3980

1

ס׳׳ח התשכ׳׳ט, עמ' 103.