גיליון 5839 עמוד 18 מתאריך 12/08/2008001־' תיק ן 1שס המנות/ה

Tiir. פמ-־רה 11שם המבקש


ירושות'

30/01/2008

אטל ראן

1/108591

03/06/2007

נזולדבסקי יפים

1/108592

25/04/2008

שי יוכבד

1/1 08593

27/03/2008

זלמן ויקטוריה

1/108594

27/05/2008

ידון גאולה

1/108595

04/06/2008

נאיבנד פרידה י

1/108599

25/06/2005

שנידר ירמיהו

1/108600

07/04/2008

נוסליב - שכס סלומון

1/108604

04/09/1991

טולדו אברהם

1/108613

30/12/2006

סרנו מאיר

1/108614

1/2002 ו/ו ו

אליאם רחל

1/108617

28/10/2000

פוקס פדל

1/108619

02/09/1989

פוקס צבי

1/108620

29/05/2007

פרוקופייב יורי

1 08623

25/06/2006

פרוקופייב סימה

1/108624

28/02/2008

מעבאום רתל

1/108625

11/05/1994

כהן משה

1/108626

01/01/2008

כהן שרה

1/108627

10/06/2003

בחרי מזדחי אברהם אליה

1/108630

16/04/2008

חממי יהודה

1/I08634

06/03/2005

מנשה שרה

1/108636

26/03/2008

טלחציו בנימין

1/108639

09/05/2008

כהן מרים

1 /108640

12/12/2003

שלמה נעימה

1/106641

27/01/1962

שלמה שלמה

1/108643

10/09/2007

דימנסשטין אלנוז חיה

1/108645

01/10/1978

דיאנזנטשסיו זולטן

1 /108646

19/05/2008

הילכביץ פייגה

1/I08649

20/02/2007

אפל נוסטב

1/108651

15/07/2002

אחמר לאה

1/108652

26/09/1986

אחמר יפת

1/108653

05/06/2000

עופר מרגרם

1/108655

15/12/2002

לקס אליהו

1/108656

21/03/2008

אפשטיין מגדלנה

1/1 08657

04/04/1992

אפשטיין פאל

1/I08658

18/06/2008

כהן דליה

1/108659

01/01/2008

שמלה משה אלן

1/108663

30/04/2008

ביטון דניאל

1/108671

08/04/2008

ישראלביץ אלמנו

1/108672

09/02/2008

מינדל רחל

1/108674

28/01/2006

מעיד יוסף

1/108675

13/06/2008

צל אריה

1/108678

15/12/2007

שמם שחרם

1/108679

13/02/2008

גופלס מרים

I/10B682

22/03/2008

לויודוד

1/108683

אטל רוברט מולדבסקי ראיסה שי עופר זלמן אירינה ירון זיו חיים נאיבנד יאנינה שנידר עמרם קוהן דה ג וזיה דבורה מודדו אסתר בזרנו מטילדה אליאם חיים בדאון סובה בראוו סובה פרוקופייב ודיס פרוקופייב ודים אח יצחק כהן אברהם כחן אברהם בחרי דינה אשלי שרוליק מנשה זכריה וזכי טלמציו תנה כהן נשי שלחה אברהם שלמה אברהם דיאמנסשטיין מנחם דיאנונטשטיין מנחם בולדור אדה אפל חיים אדחוה יוסף אדמוני יוסף עופר יעקב פרידמן אורנה אפשטיין אילן אפשטיין אילן כהן בן חור שמלה פנינה אברהנווב מט-דומילה ישראלבי? נסיה לוין גינזל גולן ננזדא צל טרה שמס גילה פלג יוסי לוין מיכאל

ילקוט הפרסומים 5838, י־א באב דזתשס״ה, 12.08.2008 4334