גיליון 5839 עמוד 19 מתאריך 12/08/2008ז!ת. פמירה 1 !שם הטב חש

1 on ם הטנוח/ה

1ס׳ תיק

ירושות

14/01/1989 פלג יוסי

גופלם אברהם

108684/ו

15/01/2005 אסא מח־כי

אסא אולגה

1/108688

24/05/2008 בורגר שושנה

גלבר מכס

08689 ו/1

15/04/2008 בירנבוים שרביטיה

פרידפרסיג הניה

1/108691

05/08/2005 מרדכי רתל

מרדכי נסים

1/108695

23/02/1995 אברגל אילה

שמתי שולמית

1/108696

31/01/2008 בלוך אירינה

רפקין יעקב

1/108697

24/03/2004 ולבו פילים

ולנו הלן

1 /108704

18/08/1997 ולט פילים

ולט עמנואל

1/108706

20/05/2008 זלצברג שרה

זלצברג עסי

1/108707

09/12/1995 צדקני רבקה

צדקני אברהם

1/108711

1996/25/0B גרינטפרך ריסיה

זיילינגר רחה

1/108713

14/01/2008 חנן ויקטוריה

חנן עובדיה

1/108716

16/11/2007 זלצר שלומית

זלצר יצחק

1/108720

11/10/2006 אדבר סל

טייב מרים

1/108722

28/04/2008 זיו יעל

זיו שחר

1/108723

14/06/2008 אשקלון אביבה

אשקלון יצחק

1/108725

17/01/2008 הרמן אברהם

הרכון מטילדה

1/108729

17/01/2008 לוין דפנה

כספין דאב

1/106730

02/02/2008 כהויהודיח

נזגימב דוד

1/108731

09/05/2006 פלנזראסתר

פלמר אפריים

1/I08733

06/09/2006 בכר נצחייה

מולכו כרמלה

1/108734

25/06/2007 כהן יהודית

מגינוב יפה

1/108739

02/12/2007 מזרחי ריינזונד

חורי מזרחי כתו!

1 /1 08740

11/06/2008 אלדרמירה

אלדד אלי

1/108743

04/05/2008 קרייצסן חיים שלטה

קרייצמן שושנה

1/108745

27/04/2008 בן ברון מרים

בן ברון גססו!

1/1 08746

21/04/2008 גרמה אילה

גרמה שבועון

1/108752

10/05/2007 בירם מרדכי

נירם זקלין

1/108754

18/06/2000 בני מרדכי

בניי דמיה

1/108755

17/05/1995 גורדון יוסף

גורדוו פרומה

1/1 08756

27/05/2008 לוין דליה

לוין שרגא

1/108757

19/10/2007 שפיצררחל

שפיצר יהודה

1/108758

20/11/1985 אברהם ליאורה

עובד מנחם

1/108759

11/02/2005 כהן עופר

כהן אריה

1/108764

19/03/1983 אח מרי

איזבישטיין פוליה

1/108765

31/05/2008 פתאל גילה

פתאל יעקב

1 /108766

16/02/2008 באסווצביה

באסון מאור

1/108768

10/12/2002 לקאיאילה

לקאי איליה

1/108769

צמאות

18/11/2005 וולינסקי דוניה

פלדמן אושר

2/78902

16/04/2008 ויילדוד

וייל רות

2/107700

21/05/2008 מאירי יוסף

משית תסד

2/108140

15/05/2008 פאר איילה

פאר יצחק

3/108171

10/01/2008 בלו מיכאל

ברוך ארפד ארקדי

2/108195

4335 ילקוט הפרסומים 5859, י־ א ב.מ ב התשס״ח, 2.08.2008 ו