גיליון 5839 עמוד 20 מתאריך 12/08/2008filf. פמירה 1 DM המבקש ] nml המנוח/ה ןמ0■ תיק

צוואות

10/06/2008

עברו יהודון

2/108392

08/11/2003

דיקמן דינה

1/108456

0/08/2003 ו

שרעבי רחל

1/108457

21/10/2004

מרקוביצי אנה

1 /108459

12/06/2008

אגח בדרי

1/108461

31/05/2008

סנדלר ברל

1/108462

08/03/2008

וינגרט רחי שושנה

1/108464

21/08/2006

לדיזינסקי אברהם

1/108465

28/05/2008

שפטל פולה

1 /108466

14/05/2008

גיאר תמר

1/108468

25/10/2005

גיא ר חיים

1/108470

20/04/2008

ליפשיץ חנה

1/108471

17/04/2008

סעידי אברהם

1/108472

20/03/1997

אקרמן מורדוך

1/108473

09/01/1992

וויינטראוב הארי

1/108474

03/06/2008

אביב אברהם

1/108475

31/05/2008

הבר שושנה

1/108480

02/03/2008

פישר אלישבע

1/108481

31/12/2003

קבק זרד

1/108482

01/06/2008

ברגר זהבה

1/108486

27/04/2001

אקרמן חיה

1 /108491

12/06/2008

לב אספיר

1/108492

28/02/2008

סבוב רבקה

1/108498

29/06/1993

סבוב יורי

1/108501

19/12/2000

פולק צבי

1/108502

02/07/2007

ברגמן פרדריקה

1/108503

09/05/2008

כץ ראול

1/10B504

15/05/1999

ברגמן שלוס

1/108506

22/04/2008

כספי תנה ■

1 /108507

29/08/2007

דוידוביץ אברהם

1/108508

12/05/2000

לידובסקי אריה

1/108510

03/04/2008

ליפשיץ וזנה

1/108514

10/04/2008

קסטנר רתה

1/108517

01/04/2008

סבזברי עויזוללה

1/108519

14/05/2008

בירכנטל אלפרד

1/108520

30/01/2008

ויגושין חנה

1/108521

02/06/2008

זימן זהבה

1/108522

10/10/2002

לוי גולי

1/108523

17/03/2000

כץ איזידור

1/108525

25/05/2008

אלגת צבי

1/I08526

12/01/2008

ברגשטייו מריה

1/108528

18/02/2008

פוגל אסתר

1/108530

19/02/2005

שירנאוקר סופי

1/108531

17/05/2008

בן יהודה ישעיהו

1/108533

15/08/2007

צלביץ פבל

1 /108535

07/09/2007

הוקמו פאול רתח־

1/108537

מזרחי בנימין דיקחן יעקב בן דרו }אלוש כוכבה בואונשטיין מרקו אגוז יחזקאל דובינסקי סוכה שלום אסתר לדיזיננזקי חיה הלה אשד אסתר גיאר יגאל גיאר יגאל נגבי-אביב מרים נאור תהו אקרנזן גריגורי וינטרויב ישראל אביב יעקב קורן קלחנה מרטה ט ורימו מורן קבק ויקטור ברגר אריה אקרמן גרינורי לב גרשון סבוב מיכאל סבוב מיכאל פולק אידה ברגמן שמואל כהן זיוית ברגמן שמואל פלד רות דוידוביץ טובה לידובסקי אליהו גרין אמיר עדן ברנד לאה בן דוד צבי ה ירון נעמי אושרוב עמליה לוי עדנה לוי דב כץ אירינה אלנת מיה דבורה ברגשטיין מיכאל פוגל אילן נתן דניאל בן יהודה מאיר נאור אילנה הוקמו מרגלית

ילקוט הפרסומים 5859, י׳א באב התעזס־ת, 12.os.2do8 4336