גיליון 5839 עמוד 21 מתאריך 12/08/2008| !שט הנוגומ/ה

ונזם׳ תיק

צוואות

זנדבתד סול

1/108539

זיאמנט רבקה י

108540/ ז

נהרי מריס

1/108543

יוטופוב ליובה

1/108544

קלטו ודים

1/I08546

זכדוב יעל

1/108547

חדד שלמה

1/108552

אבן צוד סולונג

1 /108559

בלו שטחה

1/108563

זונוברבה סוניה

1/108565

דחו המדד נ׳ק

1/108566

חרוש יוסף

1 /108567

קמנו אסתר

1/108569

מיני נושה

1/108570

סיני רחל

1/108571

ווילף אלמה

1/108572

חנה סב רבקה

1 /108573

תחם משה

1/106576

קליין זאב וילמוש

1/108577

נושרת אורה

1/108580

אנדה אסתר

1/108585

גבריאלי מרדכי

1/I08536

מרגלית יוסף מנחם

1/108588

כהו יעקב

1/108590

צוקה זהבה

1/108596

נזרשק בתיה

1/108597

דבח׳ק ידויגה איל

1/108598

בדיל יוסף

1/108601

מיטראני אידה

1/108602

זיו יחזקאל

1 /103603

ד לי ע זהרה

1/108605

בוקסנבאום שרה

1/108606

בירנבויס ואב ותמו

1/108607

בוקמנבאוס בצלאל

1/108608

ש יד לוב סקי רינה

1/108609

ששון נד»יר

1 /108610

אהרן שמחה

1 /108611

ירושלמי לינדה

1/108612

הגברמה

1/108615

אמרר דוד

1 /108616

בלוש טין אסתר

1/108618

חון מריה

1/108621

אורו גדילה

1/108522

פרחי דיאנה

1 /108628

לוי מרסל

1/108629

1 fתד־פ«ידה    TO! I המבקש

03/04/2008 אמדו קלודיו 06/05/2008 דיאמנם משה 9/01/2008) גהרי אריה 23/10/2004 יוסופוב איסק 26/03/2008 קלמן סובה 14/05/2004 גב ר י לוב א ברם 02/04/2003 חדד מרדכי 10/12/2007 בלחמו רות 18/03/2008 חון אסתר 27/01/2008 דונוברנה לוסיאן 27/05/2008 רוזן הארי אנטת 12/04/2008 חרוש אורי 04/06/2008 קיזנר מנתם 24/01/2002 מיני יהודה 06/06/2008 סיני יהודה 29/05/2008 ודלף זאב דז־ינק 19/04/2007 סזלומיאןיפה 12/09/2007 שיריו אביבה 04/06/2008 קליין חיה רחל 24/04/2008 משרת עזרא 31/05/2008 אסיה טרח יעל 25/04/2008 גבריאליבדוך 05/05/2008 מרגלית רחל 05/10/2007 כהו רחל 12/04/2008 צוקה דוד 08/05/2008 שגב פרידה 04/06/2008 אלהרר לימור 13/03/2008 טמיר רחל 06/06/2008 הלפרן נצחה 05/05/2008 זיו חנה 01/05/2008 קרפ שושנה 20/07/2002 יניב אסתר 03/05/2008 בירנבויס אהובה 29/03/2008 יניב אכתר 26/04/2008 שידלובסקי אליהו 06/05/2008 ששוו חנה 13/05/2008 אחרו! מובח ויקטו 26/05/2007 ירושלמי בנימין 13/05/2008 ליפקין אסתר רות 05/03/2008 אמברזוליט 18/03/2008 פולק אברהם 18/01/2000 דנוורוברטו 28/05/2008 אוחיון דגנית 02/09/2007 שאולזויה ג׳ולי 24/01/2003 לוירגינה

4337 ילקוט הפרסומי□ 5839, י״א באב התשם־׳ח, 12.08,2008