גיליון 5839 עמוד 28 מתאריך 12/08/2008סיבה ביטול

תאריך

מס. תיק ביהמ״ש

מס׳ תיק בנ״ר

כתובת

ת״ז

סיס התייר/ת

ניצול לרעה

25/02/08

2-04/05

12503

,ערערה

24785065

שנאעה מחמוד

דחייה בקשה

31/10/07

386/05

12703

קרן היסוד 47, קרית ביאליי

24951345

פלח חיים

דחיית בקשה

27/03/08

522/05

12826

כנרת 49, קרית אתא

59579482

אלמלח דליה

דחיית בקשה

21/11/07

561/05

12859

, באקהאל גרביה

21490644

עתאמנה פווזי

ניצול לרעה

09/12/07

880/05

13141

,ערערה

33132267

קובה בדראן

הסדר

18/03/08

125/06

13424

ת.ד. 1044 , עספיא

59447037

טנסור פראג׳

דחיית בקשה

31/03/08

117/06

13310

העצמאות 33, קריתאתא

68439645

אוחנה סלומון

דחיית בקשה

09/12/07

295/06

13643

הרב יוסף לוי 3/4, ק. מוצקיו

58177403

קונטאר זוארץ

אחר

30/12/07

685/06

13901

קיבוץ משמר שרוו r

30081277

קליין דוד

ניצול לרעה

23/01/08

£04/06

13924

ת.ד. 531 , דיר אל-אסד

58983875

דבאח דלאל

דחיית בקשה

03/03/08

628/06

13926

ת.ד. 5136 , שלומית

57075707

חיימוביץ אריה

דחיית בקשה

31/03/08

667/06

13999

מרומן 26, קרי ת הי ים

15503253

סינבץ אליינה זי׳ל

דחיית בקשה

26/03/08

316/06

14164

ת, ד. 59 3 , יבנאל

40561201

מימוני נתן יצחק

דחיית בקשה

23/03/08

1153/06

14466

ת.ד 930 , קרית יס

30531594

שניידר יצחק

דחיית בקשה

27/12/07

1193/06

14493

דרך וולפסון40, עכו

51626208

אפרגן חסידה סילביה

ניצול לרעה

21/02/08

383/07

14780

אביר מארק 20, קרית וזיים

311620579

גלוטוב איריס

לבנה פר עוז, עו״ד, סגן הכונ״ר, מנהל מחוז חיפה והצפון מחוז נצרת

הודעה על ביטול צווי בינוס/ פשיטת דגל

סיבת ביטול

תאר י ן

מס. תיק ביהמ״ש

מס׳ תיק בנ״ד

בתיבת

ת״ז

שםתחייב/ת

ניצול לרעה

14/01/08

134/02

10744

506/18, נצרת

55211809

ח׳טיב רשאד

הסדר

08/04/08

270/03

11602

שרת 62, עפולה

54935036

סמ רבקה

דחיית בקשה

25/07/06

126/05

12390

שיכון ד׳ 202/1, בית שאן

62qW3Q

דיין דוד

דחיית בקשה

28/12/06

106/06

13379

ת.ד, 243, סולם

53688719

אבו קנדיל מוחמד

לבנה בר עוז, עו״ד, טגן הבונ״ר, מנהל מחוז חיפה והצפון מחוז באר שבע

הודעה על ביטול צווי בינוט/ פשיטת רגל

סיבת ביטול

תאי יד

מס. תיק ביהמ״ש

מס׳ תיק כנ״ר

כתובת

מ״ז

שם וזחייכ/ת

ניצול לרעה

03/02/08

5066/04

7907

נטפים16/23, אילת

38631594

מועל□ גיא

ניבול לרעה

02/03/08

6038/05

8185

בר אילן 2/23, הרצליה

68311901

לספי קחל

היצול לרעה

04/05/08

9446/06

8831

הר חלוקים 6/4, אילת

22310808

חאוזי רפאל

ניצול לרעה

14/05/08

9447/06

8832

הר חלוקים 6/4, אילת

23990757

חאווי גולדה

ניצול לרעה

05/05/08

9599/06

8972

אלי כהן 1421, אופקי□

31922435S

יאנובסקי גלינה

ילקוט הפרסומים 5359, י'א באב התשס׳׳ח, 12.08.2000 4344