גיליון 5841 עמוד 2 מתאריך 21/08/2008הודעות לפי פקודת השותפויות

הודעות בדבר רישום שותפויות

תאריך יסוד

תאריך רישום

שם שותפות

מס' שותפות

13/04/2008

11/06/2008

רמת האופק

54-023057-0

01/06/2008

01/06/2008

א.ש.ט.ה - יו -נט - הזירה

54-023102-4

04/06/2008

04/06/2008

חלב עיזים סוסיא

54-023105-7

13/04/2008

11/06/2008

נופי השלווה

54-023106-5

29/04/2008

16/06/2008

יסודות התיכון

54-023108-1

29/04/2008

16/06/2008

אדני יוקרה

54-023109-9

15/05/2008

15/06/2008

א. א. חזקיה

54-023112-3

19/06/2008

22/06/2008

לול ביצי מאכל ברמות השבים

54-023118-0

01/07/2008

01/07/2008

אוחריד - 1

54-023124-8

01/06/2008

01/07/2008

מיקא מתוק

54-023125-5

01/06/2008

01/06/2008

אלדר-גורדון אדריכלים - שותפות מוגבלת

55-023103-9

03/06/2008

12/06/2008

קמפוס טק שותפות מוגבלת

55-023104-7

05/06/2008

05/06/2008

ב.ס.ר. ישראל נדל׳׳ן

55-023107-0

12/06/2008

15/06/2008

D.R. ROMANIA 1 , LIMITED ד.ר. רומניה 1 , שותפות מוגבלת

PARTNERSHIP

55-023110-4

15/06/2008

15/06/2008

בנינים בברלין שותפות מוגבלת

55-023111-2

16/06/2008

16/06/2008

הפקת הסרט קירות - שותפות מוגבלת

55-023113-8

17/06/2008

17/06/2008

KLICKWISE 2008 LIMITED קליקוויז 2008 שותפות מוגבלת

PARTNERSHIP

55-023115-3

18/06/2008

18/06/2008

אינפיניטי איי-צ'יינה אינווסטמנטס (ישראל) , ש.מ. INFINITY I CHINA INVESTMENTS (ISRAEL , L.P -

55-023116-1

19/06/2008

19/06/2008

פרומיד השקעות שותפות מוגבלת

55-023117-9

22/06/2008

22/06/2008

זום גידורים פיננסיים , שותפות מוגבלת ZOOM FINANCIAL HEDGES , L.P

55-023119-5

24/06/2008

24/06/2008

ק.ה. מרכזי מסחר בדרום שותפות מוגבלת

55-023120-3

26/06/2008

26/06/2008

גמול אחזקות בארה׳׳ב (2008) ש.מ GMUL HOLDINGS IN THE U.S (2008) LP

55-023122-9

26/06/2008

26/06/2008

בניה ירוקה כפר סבא שותפות מוגבלת

55-023123-7

01/07/2008

01/07/2008

ה.ג.י פורן אופורטיוניטי פנד (ישראל) , שותפות מוגבלת H.G.Y FOREIN OPPORTUNITY FUND (ISRAEL ,L.P

55-023126-0

01/07/2008

01/07/2008

H.GY FOREIGN ה.ג.י פורן דט פנד (ישראל) , שותפות מוגבלת

DEBT FUND ISRAEL, L.P

55-023127-8

01/07/2008

01/07/2008

ריאליטי פאנד השקעות (מקבילה) , שותפות מוגבלת REALITY INVESTMENT FUND (PARALLEL ,L.P

55-023128-6

ילקוט הפרסומים 5841, כ' באב התשס׳׳ח, 21.8.2008 4434