גיליון 5855 עמוד 2 מתאריך 06/10/2008הודעה על התפטרות ראש הממשלה

לפי חוק הממשלה, התשס״א-2001 מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 10(ב)(4) לחוק הממשלה, התשס׳׳א-2001י (להלן - החוק), כי בהתאם לסעיף 19 לחוק-יסוד: הממשלה2, הגיש ראש הממשלה, אהוד אולמרט3, לנשיא המדינה ביום כ׳׳א באלול התשס׳׳ח (21 בספטמבר 2008), כתב התפטרות מתפקידו כראש הממשלה וזאת לאחר שהודיע לממשלה עוד באותו יום על כוונתו לעשות כך.

הודעה על התפטרות ראש הממשלה נמסרה לכנסת, בהתאם לחוק.

כ׳׳ג באלול התשס׳׳ח (23 בספטמבר 2008) (חמ 3-3281)

עובד יחזקאל

_    מזכיר הממשלה

י ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 168.

2    ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 158.

3    י״פ התשס׳׳ו, עמ' 3344.

הודעה

לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ״ד-1984

לפי סעיף 11ב לכללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ״ד-1984י, מתפרסמים בזה שמות המועמדים שעניינם יידון לפני הוועדה לבחירת שופטים:

לבית המשפט העליון

השופט עודד מודריק לבתי המשפט המחוזיים תל אביב(1) והמרכז (3)

השופט איתן אורנשטיין השופטת הדסה אסיף עו׳׳ד שמואל בורנשטיין השופט צבי אורי דותן השופטת חיותה כוחן השופט חנוך פדר השופטת דורית קוברסקי השופט ציון קאפח השופטת שושנה אלמגור השופט דניאל בארי השופט אליהו בכר השופטת זיוה הרמן-הדסי השופטת רונית פינצ׳וק אלט השופט יעקב שינמן השופטת נאורה בכור השופט ירון לוי

1 ק״ת התשמ׳׳ד, עמ' 2870; התשנ׳׳ד, עמ' 218, התשנ׳׳ז, עמ' 342.

לבתי המשפט המחוזיים תל אביב (1) והמרכז (3)

השופט אביטל חן    השופט הצבאי (בדימוס)

מרדכי לוי

לבית המשפט המחוזי נצרת(1)

השופט יוסף בן-חמו השופט דני צרפתי השופטת לילי יונג-גופר השופט ירון לוי

לבית המשפט המחוזי באר שבע (1)

השופטת דרורה בית-אור השופט נסר אבו-טהה השופט דורון חסדאי השופט אברהם טננבוים השופט ירון לוי השופט הצבאי (בדימוס) מרדכי לוי

לבתי משפט השלום(ענייני משפחה) מחוז הצפון(2)

הרשמת ג'מילה ג'בארין    עו׳׳ד אורנה אליגון דר

עו׳׳ד עידית קרונברגר-רחין לבתי משפט השלום מחוז הדרום (2)

עו׳׳ד פנינה בן-יוסף הרשמת אילת ג'רבי עו׳׳ד אלון אלטמן עו׳׳ד נגה שמואלי-מאייר עו׳׳ד חגי לרון הרשמת אורית בת אל חדד עו״ד אריאל ברגנר

ז' בתשרי התשס״ט (6 באוקטובר 2008) (חמ 3-1803)

דניאל פרידמן

שר המשפטים

מינוי זמני של מנהל ענייני חשמל

לפי חוק החשמל, התשי״ד-1954 בתוקף סמכותיי לפי סעיף 3 לחוק החשמל, התשי״ד-21954, אני ממנה את עובד משרד התשתיות הלאומיות, לב שניידר, ת״ז 314305251, למנהל ענייני החשמל עד יום ד' בטבת התשס״ט (31 בדצמבר 2008). כ״ח באלול התשס״ח (28 בספטמבר 2008) (חמ 3-182)

בנימין (פואד) בן אליעזר שר התשתיות הלאומיות

1    י״פ התשל״ד, עמ' 1297; התשל״ז, עמ' 1776; התשנ״ו, עמ' 4522.

2    ס״ח התשי״ד, עמ' 190.

השופטת אתי בוהדנה ואקנין השופט עאטף עיילבוני השופט שכיב סרחאן השופט חנן אפרתי


השופטת טלי חיימוביץ השופט יעקב שפסר השופט דב מגד השופטת נחמה נצר השופטת יעל רז-לוי השופט חנן אפרתי


עו״ד רנה הירש (בסקר) עו״ד טלי וייצנר-אלאור עו״ד אסתר וינדר עו״ד שמעון לייבו עו״ד רות מזרחי עו״ד אבישי זבולון הרשמת מירה דהן


השופט שמואל לנדמן השופטת ורדה פלאוט השופט אברהם קסירר עו׳׳ד רחל תורן השופט רמי אמיר השופטת זהבה בוסתן השופטת ליאורה ברודי השופט יצחק יצחק השופט שאול מנהיים השופט מרדכי פלד השופטת גיליה רביד השופט אהרן מקובר השופטת ריבה ניב עו׳׳ד עופר גרוסקופף השופטת נעה גרוסמן השופט אברהם טננבוים
ילקוט הפרסומים 5855, ז' בתשרי התשס״ט, 6.10.2008 26