גיליון 5855 עמוד 3 מתאריך 06/10/2008מינוי נציגות וממלאי מקום נציגות שר הבינוי והשיכון בוועדה מיוחדת לתכנון ולבניה - קציר חריש

לפי חוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה-1965 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 34 ו-48א לחוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה-1965י, אני ממנה את סופיה אלדור, ת׳׳ז XXXXXX803, בעלת הכשרה מקצועית בענייני שיכון ובניה, לנציגתי, בוועדה המיוחדת לתכנון ולבניה קציר חריש, ואת אילן טייכמן, ת׳׳ז 058508458, ונחום פלד, ת׳׳ז XXXXXX837, לממלאי מקומה.

כן אני ממנה את שלומית מור, ת׳׳ז XXXXXX541, לנציגתי בוועדה המיוחדת לתכנון ולבניה קציר חריש, ואת סליה יונג, ת׳׳ז 15148257, ומשה רובינשטיין, ת׳׳ז XXXXXX187, לממלאי מקומה. כ׳׳ג באלול התשס׳׳ח (23 בספטמבר 2008) (חמ 3-7)

זאב בוים

_    שר הבינוי והשיכון

1 ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 307.

מינוי יושבת ראש הרשות לבינוי ופינוי של אזורי שיקום ונציגי שר הבינוי והשיכון

לפי חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום, התשכ׳׳ה-1965 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(א)(1), (2) ו־(10) לחוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום, התשכ׳׳ה-1965י (להלן - החוק), אני ממנה את המפורטים להלן לחברי הרשות לבינוי ולפינוי של אזורי שיקום:

(1)    סופיה אלדור, ת׳׳ז XXXXXX803 - יושבת ראש;

(2)    שבתאי שגב, ת׳׳ז XXXX387 - נציגי לפי סעיף 6(א)(2) לחוק;

(3)    קרלוס דרינברג, ת׳׳ז XXXXX049 - מומחה לענייני שיכון ותכנון.

כ׳׳ה באלול התשס׳׳ח (25 ביולי 2008) (חמ 3-3745)

זאב בוים

_    שר הבינוי והשיכון

1 ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 279.

מינוי נציג שר הפנים ברשות לבינוי ופינוי של אזורי שיקום

לפי חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום, התשכ”ה-1965 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(א)(8) לחוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום, התשכ׳׳ה-1965י, אני ממנה את אלון אלרט, ת׳׳ז XXXXXX035, להיות נציגי ברשות לבינוי ופינוי של אזורי שיקום.

א' באייר התשס׳׳ח (6 במאי 2008) (חמ 3-3745)

מאיר שטרית

שר הפנים

1 ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 279.

מינוי נציג שר הבריאות ברשות לבינוי ופינוי של אזורי שיקום

לפי חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום, התשכ”ה-1965 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(א)(5) לחוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום, התשכ׳׳ה-1965י, אני ממנה את דוד ויינברג, ת׳׳ז 57504607, להיות נציגי ברשות לבינוי ופינוי של אזורי שיקום. כ׳׳ט בניסן התשס׳׳ח (4 במאי 2008) (חמ 3-3745)

יעקב בן יזרי

שר הבריאות

מינוי נציג שר החינוך ברשות לבינוי ופינוי של אזורי שיקום

לפי חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום, התשכ”ה-1965

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(א)(6) לחוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום, התשכ׳׳ה-1965י, אני ממנה את אלברט מרציאנו, ת׳׳ז 820357, להיות נציגי ברשות לבינוי ופינוי של אזורי שיקום. ט' באלול התשס׳׳ח (9 בספטמבר 2008) (חמ 3-3745)

יולי תמיר

שרת החינוך

מינוי נציג ראש עיריית ירושלים ברשות לבינוי ופינוי של אזורי שיקום

לפי חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום, התשכ”ה-1965 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(א)(12) לחוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום, התשכ׳׳ה-1965י, אני ממנה את שלמה מליק, ת׳׳ז XXXXX882, להיות נציגי ברשות לבינוי ופינוי של אזורי שיקום. כ׳׳ט בניסן התשס׳׳ח (4 במאי 2008) (חמ 3-3745)

אורי לופוליאנסקי

ראש עיריית ירושלים

מינוי נציג ראש עיריית חיפה ברשות לבינוי ופינוי של אזורי שיקום

לפי חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום, התשכ”ה-1965

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(א)(12) לחוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום, התשכ׳׳ה-1965י, אני ממנה את ורדה ליבמן, ת׳׳ז 065649386, להיות נציגתי ברשות לבינוי ופינוי של אזורי שיקום. ב' באייר התשס׳׳ח (7 במאי 2008) (חמ 3-3745)

יונה יהב

ראש עיריית חיפה

1 ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 279.27 ילקוט הפרסומים 5855, ז' בתשרי התשס״ט, 6.10.2008