גיליון 5871 עמוד 26 מתאריך 27/11/2008ן|ת. פטירה 1 !שם המבקש

1 ועם חמנוח/ה

|נזס׳ תיק

צוואות

04/09/2008 ברגר אודט

ברגר רמי

1/41054

10/03/2005 קליינברג יעקב

קליינברג בורים

055ו4/ו

21/03/2008 הלון מאבא

תלון עוול

1/41060

09/11/2007 מוגרנזי סופיה

וזוגרמן פדידל

1/41063

29/07/2008 סורונובגזקי ואב

סורתובסקי סלמה

1/41064

04/02/2001 מוגרמן נזופיה

חונרמו פיגה

1/41065

10/06/2000 וזג׳ג׳ פרחה

מילאו רחמים

1/41072

21/08/2008 טובול עליזה

בן וזיון א עתר

1/41073

22/10/2008 טימופייב מיכאל

סימופייב ילנה

1/41076

13/09/2008 דני גרנות

גרוסקופף יוסף

1/41078

22/01/2004 שטתי שושנה

יוונט הלן

1/41080

13/10/2008 שמווי שושנה

ירוט בנימי!

1/41031

31/07/2008 קורק חוה

קורק אברהם

1/41082

29/08/2003 משלוזוב יורי

מנוכייב לידיה

1/41083

07/10/2008 פריד עופר

פריד מינה

1/41084

20/08/2008 רווה אברהם

רווה צפורה

1/41085

15/09/2003 גולו אנה

רייבר חנה

1/41086

06/10/2008 גבעון גידה

גבעון שמואל

1/41088

05/10/2008 שריג אסתר

שמיל וי מלב

1/41089

04/06/2008 פרנקנטל רו7ל

פרנקנטל תרצה

1/41090

30/05/1990 אגוזי לידי

אגחי רפאל

1/41092

למר׳ בר עת, ושם

ירושות

בן דוד מורים

1/17729

יפרח יונוף

1/17749

ננואבין סנסור

1/17833

סדונניקוב גריגור,

1/17834

כהן דותי

1/17835

סינדרו ולדימיר

1/17837


הדטם לענייני ידושה בבאר שבע -

רח׳ התקוה 4 באר שבע

{23/08/1991 בן דוד עמרם 30/03/2007 יפתו שרה 30/12/2006 אד סאנע הדבר. 14/06/2003 גרשבי! מילה 23/08/2003 בהוליסל 10/03/2008 מינזרו אנינזיח

צבי קרש, דשם

ילקוט הפרסונויס 5871, כ״ט בחשוון התשס״ט, 1.2009 17,1 510