גיליון 5871 עמוד 27 מתאריך 27/11/2008||ת. פטירה 11שס המבקש 1

f ויסס הפמזז/ה

|נזס׳ תיק

המלאכה 3, נצרת

:י ירושה בנצרת - רח•

הרשם לעניין

ירושות

27/12/2005 תעסה חומים

תעסה שוטנה

1/11419

24/08/2008 מור יוסף פנינה

נווד יוסף שלמה ודמי

1/11421

04/05/2006 גרינוב פאינה

שמיימן בורים

1422 ו/1

16/09/2003 וולוך איפים חיים

וולוך איזיה

423ז ו/ו

0/2008 07/1 לויט אירית

לייקיור יוסף

1/11424

21/10/2008 חדאראמאל

חדאד תאופיק

1/11426

צוואות

00/10/2008 לוביש דרורה

לוביש יעקב מיכאל

1/11420

24/03/2003 פורמן קלמז

רחמו גיטלה

1/11425

21/09/2003 אזולאי דליה

אזולאי יצסק

1/11428

26/03/2008 פיוצבסקי זורי

פינצבמקי יעקב

1/11429

18/10/2008 פינצבמקיזורי

פינצבסקי דורית

1/11430

ירושות וצוואות

07/01/2002 אבו ח׳ליל נאדיא

אבו ת׳ליל אבראחים

1/11427

רשם .r.i! לבעז בד


רוז־ כנפי חנשרינז 15, בניו התאומים, ירושלימ

:י ירושה בירושלים -

הרשם לעניי!

ירושות

ליכטנסלברוך

1/13265

בקר שרה שפרה

1/18269

פריאדקו סרגיי

1/18271

שוויצר מיכאל

1/18275

שנקמן מירב

1/18277

סערו ליאת

1/18279

אדאסו רבקה

1/18280

גבריאל יעקב

1/18281

דורפמן יעקב

1/18204

עמוס מאיר

1/18287

צדוק בו ציון

1/18288

כץ בצלאל

1/18289


נספה שואה ליבסנטל משה 05/03/2008 בקר יוסף 31/07/2008 פדיאדקו ננטיאנה 26/06/2008 שוורצר ורה 26/04/2000 שנקמן יוסף 09/10/2008 סעדו שסי 13/09/2000 אדאטו ישראל 26/10/2008 גבריאל שולמית 09/04/2002 דורפכון אנה 17/04/2006 עמוס עקיבא 18/11/1990 צדוק שולמית 2/07/2008 1 כץ עמי

511 ילקוט הפרסומים 5871, כ״ט בחשוון התשס״נז, 2006,ו הדג