גיליון 5871 עמוד 28 מתאריך 27/11/20081ות. פטירה 11שס המבקש' י ‘ 1

i ושם המנות/ה

ונוס׳ תיק

ירושות

22/08/2008 ברטפדד רחל

כץברמפלדברטה

1/18294

13/09/2006 מושקוביץ אלינה

נוושקוביץבעז

8299 ו/1

09/03/2006 שוורץ אייזנ מיכל

תברוני מרדכי

1/18302

22/09/2007 יוסף רבקה

קאלגבאן נרגה

18304/ו

01/11/2006 סטרואשוילי נתלה

מטדואשוילי נינה זיא

1/18305

26/04/2008 רוזובאום חנה

לבקוביץ זולים

1/13306

28/02/2003 גרגור הודה תסין

גרגור ווליד

1/18307

14/10/2006 קהו שלחה

קהן עליזה לידה

1/18309

09/10/2008 אגאי מיכאלה ארק

אגאי שטפן

1/18312

צוואות

07/02/2008 שפירובסקי יורי

שפירובסקיה סימה

2/17322

19/08/2006 פלדנזןאסתל

סמבר פני

1/18270

09/08/2008 טאובד שמש דנה

טאובר פנינה

1/18272

24/09/2008 אדלשטייורוו

אדלשטיין אליעזר לוד

1/18273

26/04/2007 נזנצוראלון

מנצור כוכבה

1/18274

13/06/2008 יהב גיורא

וינקלר אדולף ארנסט

1/18276

26/09/2008 קולק מייזל ורד

קולק יוסף

1/18278

12/09/2000 לוי שבתאי

לוי רחל

1/18282

06/03/2008 לוי יעקב

לוי מזל

1/18283

07/06/2008 שרייבר דוד

שטיגליץ אסתר

1/1 8285

02/03/2007 אולמן פסלה איטאל

רפפורט מיני

1/18286

13/11/2007 כהן כוכבה

אוחנה מאיר

1/18290

07/03/2008 שטיין אודי;אריק

שטייו אירסה

1/18291

18/04/2008 כהן שבתאי

כהן רזזל

1/18292

20/04/2008 שטיינהרטר יהודה

שמיינחרטר מלכה

1/18293

21/06/2007 נתותקוה

פקירו צדוק

1/18295

15/06/2003 וסטר ריצ׳מת פול

וסטר ולנטין

1/18296

1/02/2005 ; בנימי■ מקם

קלמן נוקם

1/18297

10/10/2008 אורצל שרה

קראוס אידס

8298 h ו

24/09/2003 ששו! טליה

בהד דינה

7/18300

04/08/2008 כהן שרה

כחן אלברט

1/18301

02/09/2003 שפירא בתיה

שפירא דוד

1/18303

17/09/2008 דניאל ליאורית

אפרי מזון מקנז לודווי

1/1830B

05/10/2008 גרינבויס מרים

גרינבויבו אלפרדאברה

1/18310

23/08/2008 פוליבודה שולה

פוליבודה אילן

1/18311

03/09/2008 סלוי! יוסף יצחק

סלויו ישראל

1/18313

22/12/2007 לידרור גד

לינד מרים

1/18314

בת־שבע אברך נר-טוב. רשם

ילקוט הפרסומיט 5071. כ״ט בחשוון התשס״ט, 0סס1.ו 27.1 512