גיליון 5874 עמוד 1 מתאריך 03/12/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

ר בכסלו התשס״ט    5874    3 בדצמבר 2008

עמור


עמוד

הודעות בדבר תועאות הבחירות לחוויות המקומיות -

אבו סנאן...............״................................״״........................ 612

אום אל־פחם........-......................................-........................... 616

אור יהודה............. 630

אור עקיבא.................................................״................................. גג6

אוור ״...................-.......................................................................... 637

אכסאל......................................................... 641

אליפין............................. 645

אלעד............................................................... 649

באר יעקב״״................. 651

באר שבע....................................-................................................. 655

בועייגה־נוג׳-ידאת......................................... 660

ביראל־מכסור..........״...................................... 664

בית דגן..................—..............-.................................................. 666

בנימינה־גבעת עדה.................................................................. 671

בתים............ 674

גבעת שמואל״״...........״.......................................................... 679

גבעתיים............................................. 663

ג׳ריירה-מבר............................................................................... 667

גרוה.................................................................................. ו69

ג׳לדוליה......................................................................................... 695

גן יבנה״ .״................................................................. 699

גני תקווה....................................................................................... 703

ג׳סר א־זרקא.................................. 707

ג׳ש נגרש חלב)..................... 1זד

דייר חנא......................... 6וד