גיליון 5878 עמוד 1 מתאריך 07/12/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

י׳ בכסלו התשס״ט    5878    7 בדצמבר

עמוד

הורעות ברבר תועאות הבחירות לרשויות המקומיות -

קרית אתא...................................................................״.. 966    רמת השר^

קרית גת______________ 972    רע11ה...........

קרית מועקץ........................................................................... דד9    שגב-שלום,

קרית מלאכי___________________ 1&9    שוהם ........

ראשון לעיון........................................................................... 9S5    שלומי_____

דיינה ......______________________..____________________________________________ 990    שעב..............

רכסים...................... 99s    תל שבע_____

רמת גן--------------------------------------—------------------------- 996

2008


עמוד

מ>10

005 ו 1009 1012 1015 8 ו 0 ו 022ו