גיליון 5882 עמוד 31 מתאריך 16/12/2008תאריך פרישה

כתובת שותף

פרטי שותף

שם שותפות

מס' שותפות

23/10/2008

הצבעוני 27 מזור

רימוני דן ת.ז.: XXXXXX173

דש איפקס טופז, שותפות מוגבלת

55-022387-9

23/10/2008

בוסתנאי 33א רמת השרון

דפנה אליאס ת.ז.: XXXXXX014

קרן כלל אופורטיוניטי יחידים 1 , ש.מ. CLAL OPPORTUNITY FUND INDIVIDUALS I ,L.P

55-022582-5

23/10/2008

רופין 14 תל אביב

הלר יאיר ת.ז.: XXXXX340

קרן כלל אופורטיוניטי יחידים 1 , ש.מ. CLAL OPPORTUNITY FUND INDIVIDUALS I ,L.P

55-022582-5

23/10/2008

הלח׳׳י 18 רמת השרון

טלי מישוד ת.ז.: XXXXXX070

קרן כלל אופורטיוניטי יחידים 1 , ש.מ. CLAL OPPORTUNITY FUND INDIVIDUALS I ,L.P

55-022582-5

23/10/2008

ברזילי 12/7 ראשון לציון

קומפל שי ת.ז.: XXXXX443

קרן כלל אופורטיוניטי יחידים 1 , ש.מ. CLAL OPPORTUNITY FUND INDIVIDUALS I ,L.P

55-022582-5

23/10/2008

יהודה הלוי 34 תל אביב

״קהל״ ניהול קרנות השתלמות (1996) בע״מ ""KAHAL MANAGEMENT OF (1996) STUDY FUNDS LTD. מ.תאגיד.: 512270430

קרן כלל אופורטיוניטי תאגידים 1 , ש.מ. CLAL OPPORTUNITY FUND CORPORATIONS I ,L.P

55-022583-3

23/10/2008

קהילת אודסה 19 תל אביב

דו - צח בע״מ -DO TSACH LTD מ.תאגיד.: 513229104

קרן כלל אופורטיוניטי תאגידים 1 , ש.מ. CLAL OPPORTUNITY FUND CORPORATIONS I ,L.P

55-022583-3

23/10/2008

מרכז עזריאלי 3 תל אביב

חברת השקעות דיסקונט בע״מ מ.תאגיד.: 520023896

קרן כלל אופורטיוניטי תאגידים 1 , ש.מ. CLAL OPPORTUNITY FUND CORPORATIONS I ,L.P

55-022583-3

23/10/2008

סעדיה גאון 26 תל אביב

מגדל גמל פלטינום בע״מ

MIGDAL GEMEL PLATINUM LTD

מ.תאגיד.: 513456996

קרן כלל אופורטיוניטי תאגידים 1 , ש.מ. CLAL OPPORTUNITY FUND CORPORATIONS I ,L.P

55-022583-3

23/10/2008

שנקר אריה 2 תל אביב

פרה-סיד ייעוץ PRE-SEED בע״מ CONSULTING LTD

מ.תאגיד.: 512929092

קרן כלל אופורטיוניטי תאגידים 1 , ש.מ. CLAL OPPORTUNITY FUND CORPORATIONS I ,L.P

55-022583-3

23/10/2008

מיטב 6 תל אביב

רמות סוכנויות ביטוח חיים

(1987)בע״מ מ.תאגיד.: 511257404

קרן כלל אופורטיוניטי תאגידים 1 , ש.מ. CLAL OPPORTUNITY FUND CORPORATIONS I ,L.P

55-022583-3

1151 ילקוט הפרסומים 5882, י׳׳ט בכסלו התשס׳׳ט, 16.12.2008